Kullanım Koşulları

PUBLITORY KULLANIM KOŞULLARI

Son güncelleme tarihi: 21 Ağustos 2015

45/1, Triq L-Isqof F.S. Caruana Msida MSD 1412 Malta adresinde kayıtlı Publitory Ltd. ("Bizler", "Publitory") tarafından işletilmekte olan ve http://www.publitory.com adresinde hizmet veren web sitesini ("Servisimiz") kullanmaya başlamadan önce LÜTFEN AŞAĞIDAKİ KULLANIM KOŞULLARI METNİNİ (“Bu Koşullar”) DİKKATLE OKUYUN .

Siteye erişerek kullanımınız durumunda, bu koşulları kabul ettiğiniz ve bu koşullara uyacağınızı taahhüt ettiğiniz kabul edilmektedir. Bu koşullar, servisimize erişen ve kullanan tüm ziyaretçiler, üyeler ve kullanıcılar için geçerlidir. Servisimize erişimeniz ve kullanmanız ile birlikte bu koşullara bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz. Bu koşulların herhangi birisini veya tümünü kabul etmemeniz halinde bu servise erişmeyin ve bu servisi kullanmayın.

1. Üyelik

Servisin ziyaretçileri, profil yaratmak, e-kitap dönüştürmek, düzenlemek, başka üyelerle iletişim kurmak, işbirliği yapmak, e-kitaplarını ilgili formatlarda yayınlamak, e-kitap satın almak ve indirebilmek gibi işlemler için üyelik yaratmak zorundadırlar.

Halen üyelik yaratma adımı, Google+ ve Facebook login servisleri ("üçüncü taraf login servisleri") üzerinden gerçekleştirilmektedir. Eğer halen bir Google+ veya Facebook hesabınız yoksa servisimizde üyelik yaratmak amacıyla geçerli bir Google+ veya Facebook hesabı oluşturmanız gerekmektedir. İleriki aşamalarda başka üçüncü taraf login servisleri de devreye alınacaktır. Üyelik kaydı aşamasında, üçüncü taraf login servislerinden sadece üye adayının temel profil bilgileri ve geçerli mail adresi tarafımızdan kaydedilmektedir. Kullanıcı, temel profil bilgilerine ek olarak, üçüncü taraf web sitesine, seçtiği bir arkadaş listesinin bilgilerini ileriki aşamalarda kullanılmak üzere Publitory'ye aktarma yetkisini tamamen kendi tercihine bağlı olarak, verebilir veya vermemeyi seçebilir. Bu bilgi Publitory'ye aktarıldığı durumda yalnızca üyenin özyayıncılık faaliyetiyle ilgili olarak, önceden onayı talep edilerek ve sadece üyenin onayına bağlı olarak kullanılacaktır.

Üyelik oluşturma aşamasında üyeden kimi ek bilgiler de talep edilmektedir. Bunlar arasında, üyenin başka üyelerin kitaplarına katkıda bulanabileceği uzmanlık alanlarını belirten rol tanımları ve başka kimi bilgilerdir. Üyelik oluştururken üyenin sağlayacağı bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olması beklenmektedir. Bilgilerin doğru ve güvenilir olmaması halinde, bu koşulların ihlali anlamına gelecek ve servisimizdeki üyeliğin tek taraflı olarak iptal edilmesine yol açabilecektir.

Servislerimize erişimi sağlayan üyelik şifresinin korunması ve gizliliği, kullanıcının sorumluluğundadır. Üyeliğin bizim servisimizde veya üçüncü tarafların servislerinde olması bu yükümlülüğü değiştirmez. Şifrenizi üçüncü kişilerle paylaşmamayı, hesabınızın güvenliğinin en ufak bir ihlali veya yetkisiz kişilerce kullanımı durumunda bizi bilgilendirmeyi işbu koşullar uyarınca kabul ediyorsunuz.

Kullanıcı adı olarak yasal kullanım hakkı size ait olmayan başka birisinin adını veya kullanım yetkisi size ait olmayan bir başkasının marka veya ticari isim hakkını veya genel anlamı itibariyle saldırgan, kaba, müstehcen kullanıcı adları kullanılmamalıdır. Bu koşullara uymayan kullanıcı hesaplarını tek taraflı olarak kapatma hakkımız saklıdır.

2. Satınalma

Servisimiz üzerinden sunulan herhangi bir ürün veya hizmeti satın almak ("satın alma işlemi") isterseniz, kredi kartı numarası, kredi kartının son kullanma tarihi, fatura adresi ve teslimat bilgileri gibi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla satın alma işlemi ile ilgili belirli bilgileri sağlamanız istenebilir. Bu durumda, (i) herhangi bir satın alma işlemi ile ilgili olarak herhangi bir kredi kartını (larını) ya da diğer ödeme yöntemini (lerini) kullanmak için yasal haklara sahip olduğunuzu ve (ii) bize sağladığınız bilgilerin gerçek, doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ve taahhüt etmiş olduğunuz kabul edilmektedir.

Bu bilgileri sağlayarak, bize satınalma işleminin tamamlanmasını kolaylaştırmak amacıyla bu bilgileri bankalar, ödeme sistem servis sağlayıcıları gibi ilgili üçüncü taraflara aktarmak hakkını da vermiş olmaktasınız. Bu bilgiler tarafımızca kaydedilmemekte, saklanmamakta sadece işlem amaçlı olarak ilgili kuruluşlara aktarılmaktadır.
Siparişinizle ilgili, ürünün teslimata uygun olmaması, ürünün tanımında veya fiyatında gündeme gelebilecek hatalar, sipariş sürecinde yapılan hatalar gibi ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere başka nedenlerden ötürü siparişinizin iptal edilmesi hakkımız saklıdır. Benzer şekilde, siparişinizle ilgili bir usulsüzlük veya yetkilendirilmemiş, yasadışı işlem şüphesinin oluşması durumunda da siparişinizin iptali hakkımız saklıdır.

Yayınlanarak satışa açılan her e-kitabın sınırlı bir bölümü, muhtemel alıcıların okuyarak incelemesi için önizleme penceresinde erişime açılmaktadır (bkz. Yayınlama ve yayından kaldırma). Ayrıca, siparişe teslim edilen her e-kitap müşterisine özel olarak derlenmekte ve o nihai kullanıcının üyelik bilgileri suyolu (watermarking, filigran) yöntemiyle kitabın bu özel nüshasının açık ve gizli yerlerine işlenmektedir (bkz. Kopya koruma). Siparişin onayı ve işleme alınmasını takiben müşteriye özel kopya, dakikalar içerisinde müşteri hesabındaki satın alınmış kitaplar rafına bir link yoluyla indirilebilir şekilde teslim edilmektedir. Bir kez indirildikten sonra satın alınmış e-kitap siparişi iptal edilemez ve ürün iade edilemez. İşbu koşullar uyarınca sipariş edilen ürünle ilgili olarak bilinçli bir satınalma yapmanıza yetecek bilginin size sunulmuş olduğunu, ürünü yeterince tanıyarak satın aldığınızı ve size özel derlenmiş olan bu ürünü iade hakkınızı kullanmayacağınızı beyan ve kabul etmektesiniz. İndirilmiş dosyanın herhangi bir teknik hata nedeniyle kullanılamaz olması halinde, size yazarın yayınladığı haliyle kullanılabilir bir kopyasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Böyle bir durumda derhal moc.yrotilbup|ketsed#moc.yrotilbup|ketsed adresine başvurarak talepte bulunabilirsiniz.

Ücretsiz olarak dağıtılan e-kitaplar, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND) lisansıyla dağıtılmaktadır. İndirilen dosya üzerinde herhangi bir değişiklik yapma hakkınız bulunmamaktadır. Ücretsiz indirilen e-kitabın başkalarıyla paylaşılmak üzere dağıtılması durumunda yasal hak sahibi olan eser sahibine ve e-kitap formatında işleyerek dijital kopyasını oluşturmuş olan publitory.com web sitesine referans verilmesini işbu koşullar gereği kabul etmektesiniz.

3. Uygunluk, Hatalar ve Eksiklikler

Servisimizde sunulan ürünler ve hizmetler, özyayıncı yazar ve üyelerin kendileri tarafından sağlanmaktadır ve sık güncellemelere tabi olabilirler. Servisimiz üzerinde sunulan ürünler ve hizmetler, hatalı fiyatlanmış, eksik tanımlanmış, satışa uygunsuz olabilirler. Ürünlerin tanıtımında ve başka web sitelerindeki reklamlarında güncelleme gecikmeleri yaşanabilir.

Sitenin niteliği gereği ürün ve hizmetlerin fiyatları, görselleri, özellik bilgileri, uygunlukları ve servis kaliteleri dahil olmak üzere sunulan bilgiler konusunda servisimizin herhangi bir garanti verebilmesi olanaklı değildir ve herhangi bir garanti vermemektedir. Bu bilgileri, önceden bilgi vermeksizin herhangi bir anda değiştirme, varolan hataları düzeltme ve eksiklikleri giderme hakkımız saklıdır. Yayınlanan e-kitapların dijital dosyaları, ister başka bir dijital formattan yüklenerek dönüştürülmüş olsun, ister doğrudan Publitory üzerinde oluşturulmuş olsun, doğrudan özyayıncı yazar üyenin ediminin ürünüdür. Yazarın e-kitabının nihai ürün kalitesine ilişkin servisimiz herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Servisimizin diğer üyeleriyle işbirliği yapmanız durumunda düzenleme yapmalarına olanak tanımak amacıyla onlara e-kitaplarınıza erişim hakkı sağlayabilirsiniz. benzer şekilde yine düzenleme ve destek amacıyla site personeline erişim hakkı vermeniz sözkonusu olabilir. Her durumda, nihai ürünün sorumluluğu size ait olacaktır. Nihai ürünün içeriği, hataları veya görsel kusurları ile ilgili ne Publitory personeli ne de servisimizi başka üyeleri sorumlu tutulamaz.

Herhangi bir sorun halinde lütfen moc.yrotilbup|ketsed#moc.yrotilbup|ketsed adresinden destek talebinde bulunun..

4. İçerik ve Bölgesel Yayın Yetkileri

Servisimiz, size kitabınızla ilgili içerik yükleme, yazma, düzenleme, konu kategorisi, hedef kitle ve diğer meta-data (künye) tanımları yapma ve nihayet eseri paylaşmak veya satmak üzere yayına alma (“Yayınlama”, “Yayınlar”) olanaklarını sağlamaktadır. Servisimiz ayrıca metin, görsel-işitsel ve diğer kimi materyal (“İçerik”) ile ilgili olarak yorum yazma, linkleme, kaydetme ve/veya paylaşma olanakları da sağlamaktadır. Servisimize ilettiğiniz, yüklediğiniz yayınlar ve içeriğin uygunluğu, yasallığı ve güvenirliği ile ilgili olarak tüm sorumluluk tamamen size aittir.

İşbu koşullar uyarınca, eserinizi servisimizde Yayınlamak suretiyle bize eserin dijital yayın, dağıtım, pazarlama, satış (“Yayınlama”) ve üçüncü tarafları aynı yetkilerle lisanslama, kapak görseli ve metadata bilgilerini kullanma ve kullandırma yetkisini uluslararası tüm bölgeler için vermiş oluyorsunuz. Bu yetki münhasır olmayıp, eserinizi başka taraflarla ticari ilişki içine geçerek, bir başka sözleşmeyi veya hakkı ihlal etmediğiniz sürece, aynı şartlarda yayınlama, lisanslama ve pazarlama hakkınız saklı kalmaktadır.

Koşullar uyarınca, servisimize ayrıca eserin erişilebilirliğini ve trafiğini artırmak amacıyla, eserin tam metnini arama motorlarının ve web robotlarının (web crawler) endekslerine kaydetme yetkisi verilmektedir. Bu amaçla a) genel arama motoru optimizasyonu, b) taranabilir, tanıtım amaçlı linkleme, c) üçüncü taraflarla eserin sınırlı bölümlerini arama motorlarına açma ve benzeri yöntemlere başvurulabilecektir

Servisimize İçerik sağlamak suretiyle bize servisimiz üzerinde ve servisimiz aracılığıyla bu içeriği kullanma, işleme, format dönüştürme, yayma, çoğaltma ve dağıtma hakkı ve yetkisini vermiş oluyorsunuz. Yükleme, postalama ve görüntüleme yöntemleri kullanarak servisimize sağladığınız İçerikle ilgili tüm haklar sizde saklı kalmakta, aynı zamanda bu hakları koruma sorumluluğu da sizin olarak addedilmektedir. İşbu koşullar uyarınca, servisimize sağladığınız içeriği servisimizin başka üyelerine de sağlama ve bu koşullar çerçevesinde kullandırma hak ve yetkisini bize vermiş olduğunuzu kabul ediyorsunuz.

İşbu koşullar uyarınca: (i) Yayınlarınızın ve İçeriğinizin size ait olduğunu (hak sahibi olduğunuzu) veya kullanma ve kulandırma haklarına sahip olduğunuzu, bize işbu koşullarda kullandırma yetkisi verdiğinizi, (ii) Yayınınızı yayına almanın ve İçeriğinizi servisimize yükleme veya servisimiz aracılığıyla yaymanın kişilik hakları, yayın hakları, telif hakları veya başka herhangi bir yasal çerçevede başkalarının haklarını ihlal etmediğini kabul ve beyan ediyorsunuz.

5. Dijital Dönüştürme ve Düzenleme

Servisimizdeki dijital dönüştürme ve düzenleme araçlarını kullanarak .doc ve/veya .odt uzantılı metin dosyalarını epub formatına dönüştürme, e-kitap yazma, düzenleme, bunları servisimizdeki hesabınız altında saklama, ürettiğiniz e-kitap ve dosyaları verili formatlarda kendi özel kullanımınız amacıyla bilgisayaraınıza indirme, yasalar tarafından güvenceye alınmış olan hakları ihlal etmediği sürece serbest ve ücretsizdir.

İş bu koşullar uyarınca, servisimizi kötüye kullanarak yasaları ihlal etmeniz sonucunda oluşacak tüm cezai sorumlulukları tamamen üstleneceğinizi ve bizi bu sorumluluklardan vareste tutacağınızı (bkz. "Tazminat") kabul ve beyan etmektesiniz. Servislerimizi ücretsiz kullanmanız karşılığında size yayıncılık ve ilgilendiğiniz konulara ilişkin reklam görüntüleme hakkımız saklıdır.

6. Yayınlama ve Yayından Kaldırma

Kitabınızı yayınlamak amacıyla servisimizde: a) yayına hazır epub formatlı bir e-kitap dosyasını doğrudan profiliniz altında yükleyebilir ve ek olarak sadece kimi künye bilgilerini girmeniz gerekir, b) .doc veya .odt uzantılı ve gerekli şekilde düzenlenmiş bir metin dosyasını epub formatına dönüştürmek üzere yükleyebilir, c) yeni bir kitap projesi başlatıp kitabınızı doğrudan Publitory metin düzenleme araçlarıyla sitede yazabilirsiniz. Dönüştürme esnasında metin dökümanındaki tüm biçim unsurlarının korunarak aktarılacağı güvencesi veremiyoruz. Dönüştürme ve düzenleme algoritmalarının yetenekleri sınırl olup sürekli geliştirme içerisindedir.

E-kitabınızı satış amacıyla yayınlamadan önce fiyatını katma değer vergisi veya herhangi başka bir dolaylı vergi hariç olmak üzere Avrupa Para Birimi (EUR) cinsinden belirlemeniz ve belirtmeniz gerekmektedir. Eğer e-kitabınızı ücretsiz indirilebilir şekilde paylaşıma açmak istiyorsanız, fiyatını 0 (sıfır) EUR olarak belirlemeniz yeterlidir. Bu durumda, e-kitabınız Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND) lisansıyla yayınlanır ve kullanıcılara eserde hiçbir değişiklik yapmamak kaydıyla e-kitabı özgürce indirip ticari amaç dışında başkalarıyla paylaşabilmeleri yetkisini verir (bkz. Creative Commons Lisansı).

Servisimizde her yayının belirli bir bölümü, nihai kullanıcıların satınalma öncesi inceleyebilmesi amacıyla ücretsiz kısmi önizlemeye açılmaktadır. Servisimizin koşulları uyarınca e-kitabınızın üçte birine kadar olan bir bölümünün önizlemeye açılmasını onaylamış oluyorsunuz.

Kitabınızı servisimizde yayınlayarak bize ayrıca kitabınızı dağıtım kataloğumuza alarak uluslararası ölçekte tüm bölgelerde perakende kanallarına dağıtma yetkisini de vermiş oluyorsunuz.

Yayınladığınız kitabın içeriğinin 18 yaşından küçükler için uygun olmayan şiddet ve/veya cinsel açıklık içermesi durumunda, kitabın metadata sayfasında yer alan "18+" kutusunu işaretlemeniz gerekmektedir. Bu gerekliliği yerine getirmemeniz halinde gündeme gelebilecek cezai yaptırımların tüm sorumluluğunun size ait olacağını servis koşulları gereği kabul etmektesiniz. 18+ kitaplar için servisimizde kimi kısıtlamalar getirilmektedir. Buna göre: a) 18+ olarak işaretlenmiş kitaplar dükkan bölümünde filtrelenmekte ve gösterilmemektedir, ancak 18+ seçeneği seçildiği zaman 18+ kitaplar dahil tüm kitaplar listelenmektedir. b) Bu kitapların detay sayfasındaki önizleme bölümü daha önce bir kredi kartı veya benzeri ödeme sistemiyle satınalma yaparak yetişkin olduğunu kanıtlamış üyeler dışındaki tüm üyelere kapatılmaktadır. Kitabınız yetişkinlere özgü içerik ve görsel materyal içeriyorsa, yukarda belirtilen gerekli işaretlemeyi yapmamanız durumunda, kitabınız hiçbir ön bildirimde bulunmaksızın yayından kaldırılabilecektir. Koşullarımız uyarınca ve çocukların korunması amacıyla, bize gerekli gördüğümüz durumda kitabınızı 18+ olarak işaretleme veya tamamen yayından kaldırma yetkisini vermiş oluyorsunuz.

Yasal ihlaller veya işbu koşullardan herhangi birisinin ihlali gibi durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla, kitabınızın herhangi bir gerekçe gösterme yükümlülüğü olmaksızın yayından kaldırmaya karar verme hakkımız saklıdır. Bu kararımızı değiştirmeyi sağlayacak değişiklik ve düzeltmeler hakkında bilgi verebilir veya vermeyebiliriz. Böyle bir durumda kitabınız sadece dükkandan kaldırılmış olacak, ancak kendi kullanımınız için hesabınız altındaki masaüstü çalışma alanınızda erişiminize açık kalacaktır.

Kitabınızı dilediğiniz zaman, kitabın düzenleme kipinde ilgili menü seçeneğini seçerek yayından kaldırabilirsiniz. Yayından kaldırılan kitap, dükkandan kaldırılarak hesabınız altında düzenlemeye devam edebileceğiniz şekilde devam eden işleriniz arasına geri konur. Ancak, eğer dağıtım kataloğuna alınmışsa, dağıtılmış olduğu perakendecilerin dükkanından hemen kaldırılamayacaktır. Yayından kaldırdığınız yayını kimi güncellemeler yaptıktan sonra tekrar yayına alabilir, veya hem bizde hem de tüm dağıttığımız perakendecilerde yayından kaldırmak isteyebilirsiniz. Eğer aynı zamanda tüm perakendecilerde de yayından kaldırmak istiyorsanız tarafımıza bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Aksi halde, kitabınız dağıtıldığı perakendecilerde satılmaya devam edecektir. Yayından kaldırma, Publitory dükkanında anında gerçekleşir ancak dağıtım kanallarında listelerin güncellenerek kitabınızın raflarından kaldırılması birkaç hafta sürebilecektir.

7. Fiyatlandırma, Satış, Telif ve Ödemeler

Yayınınızın satış başarısı ile ilgili herhangi bir garanti veremiyoruz ve vermiyoruz. Bir kitabın ticari başarısı, içeriğe ilişkin, fiyatına ilişkin, çevrim içi ve çevrim dışı pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin birden çok faktörün karma etkisiyle belirlenir. Servisimiz, kitabın satış performansına ilişkin bilgi sağlamanın yanısıra kitabınıza yapılan yorumlar, beğeni ölçekleri, posta kutusu ve kimi pazarlama araçlarını zaman içerisinde sağlıyor olacaktır. Ancak, sosyal medya ve benzeri mecralardan azami derecede yararlanarak kitabınızın tanıtım ve pazarlaması için koşulları sağlamak özyayıncı yazarın sorumluluğundadır.

Yayınınızda adınıza geçerli telif hakkı bildirimi yapılmış, yayın aleyhinde herhangi bir hak ihlali iddiası bulunmamakta ve yayına ilişkin satış gelirleri tarafımızdan tahsil edildiği sürece siz ve/veya temsilciniz aşağıdaki şartlarda telif gelirine hak kazanacaktır:

Siz veya yasal temsilciniz her yayın için yayının satış fiyatını ("Fiyat") belirlemelidir. Biz, yayınınızın fiyatlandırılmasına yönelik herhangi bir müdahelede bulunamayız ve bulunmuyoruz. Fiyat, her ülkede farklı tahakkuk edebilecek olan katma değer vergisi veya benzeri herhangi bir dolaylı vergi hariç olarak belirlenmelidir. 2015 yılından itibaren AB yeni KDV direktiflerine göre, KDV müşterinin bulunduğu ülke oranlarında tahakkuk ettirilecektir. Bunun anlamı, beliryeceğiniz fiyatın KDV dahil tutarı ülkeden ülkeye değişiklik gösterecektir. Publitory Ltd, Malta ve AB vergi yasalarına tabi olup, belirlediğiniz KDV hariç fiyatı esas alarak her ülkeye özgü KDV dahil fiyatlandırmayı yaparak müşterilerden tahsil edecek ve KDV yükümlülüklerine uyacaktır.

Satış "Net Geliri", sizin belirlediğiniz fiyatın tahsil edilen KDV ve dolaylı vergiler dahil bedelinden bu vergiler, ödeme sistemi komisyonları, varsa dağıtım yapılmış olan perakendeci komisyonları, hatalı işlem masrafları, iade masrafları veya benzeri işlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutardır. Biz, komisyon yöntemleri birbirinden farklı birden çok ödeme sistemi ile çalışmaktayız. Genellikle kredi kartı ödeme aracıları, işlem başına 0,1-0,3 EUR sabit ücret ve %2-3 değişken ücret almaktadırlar. Bu nedenle işlem ücretleri belirlenen fiyata göre oransal farklılıklar göstermektedir. Düşük fiyatlı ürünlerde işlem ücretinin oranı daha yüksek gerçekleşirken fiyat arttıkça bu oran görece azalmaktadır. Buna ek olarak, müşterinin hangi ödeme yöntemini kullandığı da işlem başına oluşan maliyeti belirlemektedir. Bu değişken faktörlerden ötürü belirlediğiniz fiyat üzerinden oluşan işlem ücretlerinin oranı hakkında kesin bir yüzde belirtmemiz olanaklı değildir.

Telif geliriniz, servisimizin dükkanından yapılan satışlarda satış "net geliri" nin %85'idir. riginating from our website store.

Dağıtım yaptığımız perakendecilerin fiyat üzerinden komisyonları %20-30 arası değişebilmektedir.

Perakende iş ortaklarımız üzerinden gerçekleşen satışlardan telif geliriniz ise satış "net gelirinin" %90'ıdır.

Gerçekleşen satışların oluşan masrafları, satış net geliri ve telif gelirleriniz hesabınız altında raporlanıyor olacaktır.

Tarafınıza ödemelerin yapılabilmesi için geçerli bir IBAN banka hesap numarasını veya bir ödeme sistemi hesabını bize sağlamanız gerekmektedir. Telif ödemeleri, birikmiş tutarın 100.-EUR toplamını geçmiş olması kaydıyla aylık düzende yapılmaktadır. Alacağınız 100.-EUR sınırını aşmamışsa sonraki aya devreder.

Eğer alacağınız ödeme sistemi hesabınıza yapılıyorsa (örneğin PayPal), bu durumda ödeme alt sınırı 50.-EUR olacaktır.

Ödeme transfer masrafları, seçtiğiniz hesap ve ödeme yöntemine göre değişecektir. İlgili transfer masrafları tarafınıza ait olup ödeme tutarından ilgili kuruluş tarafından kesilecektir. Bu koşullar uyarınca alacaklarınızın seçtiğiniz kuruluştaki hesabınıza transferi sonucu oluşacak masrafları yüklenmeyi kabul ediyorsunuz.

Telif hakkı sahibi olarak, ikamet ettiğiniz ülke mevzuatınca telif gelirlerinizden doğacak doğrudan ve dolaylı vergi yükümlülüklerinin tüm sorumluluğu size ait olacaktır. Kendi bağlı olduğumuz mevzuat alanı dışında başka bir ülkenin mali otoritesine karşı sizin vergi yükümlülüklerinizden sorumlu tutulamayız.

Malta'da telif gelirlerine stopaj vergisi uygulanmamaktadır. Ancak, mevzuat değişiklikleri durumunda ödeme politikamızda değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Olası değişiklikler size zamanında iletiliyor olacaktır.

8. Telif Hakları Politikamız

Başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygılıyız. Herhangi bir kişinin telif veya fikri mülkiyet hakkının yapılan bir yayın veya yüklenen bir içerik sonucu ihlal edildiğine ("Hak İhlali") ilişkin her iddiaya politikamız gereği titizlikle yanıt veririz.

Hak ihlali yönünde, haksızlığa uğradığını iddia eden kişi veya yasal temsilcisinin yazılı ihtarı üzerine iddia edilen yayını veya herhangi bir üyenin bazı veya tüm bilgilerini kaldırma hakkımız saklıdır.

Eğer üçüncü bir tarafın servisimizde kendi yayınlamış olduğunuz herhangi bir yayınınızla ilgili telif haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, bizi derhal bilgilendirmeniz gerekmektedir. Yasal sürecinizi destekleyecek bizde mevcut her türlü bilgiyi sağlayabiliriz. Ancak, ihlal eden taraf ile ilgili yasal yazmin yollarına başvurmak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Eğer ihlal eden taraf bizim üyemiz ise, bir önceki paragrafta belirtilen şekilde hareket ederiz.

Eğer bir hak sahibi veya temsilcisi iseniz ve telif hakları sizde saklı eserinizin hak ihlali yaratacak şekilde servisimizde kopyalanmış olduğunu düşünüyorsanız, "Hak İhlali" ibaresiyle ve ihlalin nasıl gerçekleştiğine ilişkin detaylı açıklamanızla moc.yrotilbup|lagel#moc.yrotilbup|lagel adresine yazılı bir ihbarda bulunmanız gerekmektedir. Hak ihlaline ilişkin yanlış bir bildirimin sonucunda oluşabilecek zararlardan (avukatlık ücretleri dahil) sorumlu tutulabilirsiniz.

Yayınınızın telif hakları size veya temsilci iseniz hak sahibi olarak belirtmiş olduğunuz kişiye ait olacaktır. Bulunduğunuz ülkede, bu yönde bir uygulama yürürlükteyse, ilgili yasal işlemleri yürüterek eserin telif haklarını veya herhangi başka fikri mülkiyet haklarını kaydetme yükümlülüğü tamamen tarafınıza aittir. Publitory'de yayınladığını e-kitabın en başına tarafımızca otomatik olarak konulan "copyright" ibaresini kontrol etmek, gerekiyorsa düzelterek kendiniz eklemek konusunda sorumluluk size aittir.

9. Kopya Koruma

Biz kullanımı haksız yere tek bir cihaza sınırlandıran şifreleyerek koruma yöntemleri yerine, satın alan kullanıcıya özel derlenen nüshada kullanıcının bilgilerini özel nüshanın açık ve gizli yerlerine suyolu (watermarking) yöntemiyle gömerek caydırıcılık yaratan ama aynı zamanda yayınınızın daha yaygın kullanımını sağlayan sosyal hak yönetim sistemlerini ("DRM- Digital Rights Management") tercih etmekteyiz. Biz suyolu (watermarking) yönteminin hem daha kullanıcı dostu hem de müdahele eden tarafın bir defada şifre kırmaya kıyasla, illegal kopyada tüm izleri silmiş olduğundan hiçbir zaman emin olamayacağı için daha etkili koruduğuna inanıyoruz.

Ne kriptografik şifreleme yöntemlerinin ne de suyolu (watermarking) ile koruma yöntemlerinin yasadışı kopyalamaya karşı kesin çözüm olmadığının bilinmesi gerekmektedir. Biz kopya koruma konusunda kesin güvence veremeyeceğimiz gibi yasadışı kopyalama veya hak ihlali durumlarından sorumlu tutulamayız. Ancak, talep üzerine saklı suyolu izlerini inceleyerek kopyalayan kaynak kullanıcının bulunmasına yardımcı olabiliriz. Lütfen bu gibi durumlar için moc.yrotilbup|lagel#moc.yrotilbup|lagel adresine başvurun.

Yukardaki koşullar, kendi dükkanımızda sattığımız nüshalar ile ilgilidir. Dağıtım durumunda e-kitap orijinalleri perakendeci iş ortaklarımıza orijinal formatlarında elektronik transfer yoluyla iletilmektedir. Her perakendeci, kopya koruma ile ilgili sözleşme gereği suyolu (watermarking) veya DRM şifreleme yöntemlerinden herhangi birini kullanmakla yükümlüdür.

İşbu koşullar uyarınca kopya koruma konusundaki uygulamamızı anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmiş oluyorsunuz.

10. Başka Web Sitelerine Linkler

Servisimiz üçüncü tarafların web sitelerine veya Publitory Ltd. kontrolü dışındaki servislere linkler içerebilmektedir.

Hiçbir üçüncü taraf web sitesi veya servisinin içeriği, gizlilik koşulları veya uygulamaları üzerinde hiçbir yetkimiz olmadığı gibi sorumluluğunu da taşımamaktayız. Bu türde web sitesi veya servisin yol açmış olduğu veya yol açtığı iddia edilen veya ilişkili olduğu herhangi doğrudan veya dolaylı hasar veya zarar ile sorumlu veya yükümlü olmayacağımızı bu koşullar uyarınca kabul ve beyan ediyorsunuz.

Ziyaret ettiğiniz her web sitesi veya servisin kullanım koşulları ve gizlilik koşullarını dikkatle okumanızı kuvvetle öneriyoruz.

11. Fesih

Koşullara uymamanız durumu ile sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenden ötürü, herhangi bir ön bilgilendirme yapmaksızın ve yükümlülük taşımaksızın servisimize erişiminizi derhal askıya alabilir veya tamamen kaldırabiliriz.

İşbu koşullar, doğası gereği fesih durumu sonrasında da geçerli olup buna herhangi bir sınırlama olmadan mülkiyet hakları, garanti feragatnameleri, sorumluluk muafiyetleri ve yükümlülük sınırlamaları dahildir.

Fesih halinde servisimizi kullanma hakkınız derhal ortadan kalkar. Hesabınızı kapatmak isterseniz, servisimizi kullanmayı her an kesebilirsiniz.

12. Tazminat

İşbu koşullar uyarınca, Publitory Ltd. şirketini, lisansörlerini, lisanslılarını, çalışanlarını yüklenicilerini, temsilcilerini, yöneticilerini, a) doğrudan sizin veya üyelik bilgilerinizi ve şifrenizi kullanarak servisimizi kullanan kişilerin servisimizi kullanırken yol açabileceği, b) işbu koşulları ihlaliniz sonucu ortaya çıkabilecek, c) servisimize yüklediğiniz bir içerik nedeniyle meydana gelebilecek tüm tazmin taleplerine, hasarlara, yaptırımlara, zararlara, maliyetlere, avukatlık masrafları dahil olmak üzere ve bununla sınırlı olmaksızın tüm masraflara karşı her türlü sorumluluğu üstlenmeyi, bizi korumayı, sorumluluktan muaf tutmayı, herhangi bir zarara uğratmamayı kabul ve beyan ediyorsunuz.

13. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Publitory Ltd., yöneticileri, çalışanları, iş ortakları, temsilcileri, tedarikçileri, iştirak ve bağlı şirketleri, hiçbir koşulda sizin (i) servisimizi kullanmış olmanız veya gerekli şekilde kullanamamış olmanız nedeniyle, (ii) herhangi bir üçüncü tarafın servisimiz üzerinde oluşturduğu içeriği veya edimine ilişkin olarak, (iii) servisimizden edinilmiş herhangi bir içerik sonucunda gündeme gelebilecek, (iv) servisimize yetkisiz erişim veya iletişiminize müdahele veya içeriğe müdahele sonucunda oluşabilecek karlılık kaybı, veri kaybı, kullanıcı kaybı, değer (peştemaliye) kaybı veya başka maddi olmayan varlık kaybı dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, garanti kapsamı ile ilişkin veya ihmal sonucu veya başka bir yasal sav kapsamında olsun beya olmasın, bu zarardan önceden haberdar edilmiş olalım veya olmayalım hatta giderme çabası gösterilmiş ve başarılamamış bile olsa gündeme gelebilecek herhangi bir dolaylı, tesadüfi, özel duruma bağlı şekilde veya cezai nitelikli zararlardan sorumlu tutulamaz.

14. Garanti Feragati

Servisimizi kullanmanız ile ilgili tüm olası riskleri tamamiyle kendiniz üstlenmiş sayılırsınız. Servisimiz "Mevcut Haliyle" ve "Kullanılabilirliği Kadarıyla" kapsamında sağlanmaktadır. Servisimizde sağlanan ürün ve hizmetlerin satılabilirliği, herhangi bir konuda yeterliliği, herhangi bir performans kriterlerine uyumluluğu konusunda açık veya zımni, içrek ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla herhangi bir başka garanti kapsamı sağlamamaktadır.

Publitory Ltd., iştirakleri, bağlı şirketleri ve lisansörleri a) servisin kesintisiz, güvenli ve her zamanda ve her bölgeye verileceğinin, b) her hatanın düzeltilebileceğinin, c) servisin virüs veya başka zararlı unsurlardan arındırılmış olduğunun veya d) tüm gereksinimlerinizi karşılayacağının garantisini vermemektedirler.

15. İstisnalar

Bazı yasal mevzuatlar, sonuçsal veya olgusal zararlar durumunda kimi garantilerin veya sorumlulukların muafiyetini kabul etmeyebilmektedir. Dolayısıyla, yukarda değinilen sınırlandırmalar bağlı bulunduğunuz mevzuat açısından size uygulanamaz olabilir.

16. Yetkili Mahkeme

İşbu koşullar, Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satış Kontratları Konvansyonu (CISG) şartları ile çelişkilerine bakılmaksızın ve hariç tutularak Malta Cumuriyeti yasaları uyarınca yorumlanarak uygulanır.

İşbu sözleşmenin herhangi bir koşulunun yaptırımını uygulayamıyor olmamız, ilgili haktan vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmü mahkeme sonucu geçersiz addedilse bile kalan hükümler geçerliliklerini sürdürür. İşbu koşullar, servisimizle ilgili aramızda önceden akdedilmiş tüm sözleşmelere amir olup anlaşma kapsamının bütününü oluşturmaktadır.

17. Değişiklikler

İşbu koşulları herhangi bir zamanda, tamamiyle kendi kararımızla değiştirme ve dönüştürme hakkımız saklıdır. Eğer lgili değişiklğin maddi sonuçları olacaksa 15 gün öncesinden duyurulmaya çalışılacaktır. Neyin maddi sonuçları kapsadığı tanımı tarafımızdca yapılır.
Servisimizi kullanmayı sürdürmeniz ilgili değişikliklerin hükmetmesi ve ilgili değişikliklerin tarafınızca kabulü anlamına gelir. Eğer ilgili değişiklikleri kabul etmiyorsanız lütfen servisimizi kullanmayı sürdürmeyin.

18. Bize Ulaşın

İşbu koşullarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen moc.yrotilbup|lagel#moc.yrotilbup|lagel adresine iletiniz.

Publitory Ltd.
45/1, Triq L-Isqof F.S. Caruana
Msida MSD 1412
Malta

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License