Kullanım Koşulları

PUBLITORY KULLANIM KOŞULLARI

Son güncelleme tarihi: 1 Ocak 2021

Caferağa Mah. General Asım Gündüz Sok. 62/41 Kadıköy İstanbul adresinde kayıtlı Publitory Bilişim Hizmetleri A.Ş. ("Biz", "Bizler", "Publitory") tarafından işletilmekte olan ve http://www.publitory.com adresinde hizmet veren web sitesini ("Servisimiz") kullanmaya başlamadan önce LÜTFEN AŞAĞIDAKİ KULLANIM KOŞULLARI METNİNİ (“Bu Koşullar”) DİKKATLE OKUYUN .

Siteye erişerek kullanımınız durumunda, bu koşulları kabul ettiğiniz ve bu koşullara uyacağınızı taahhüt ettiğiniz kabul edilmektedir. Bu koşullar, servisimize erişen ve kullanan tüm ziyaretçiler, üyeler ve kullanıcılar için geçerlidir. Servisimize erişmeniz ve kullanmanız ile birlikte bu koşullara bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz. Bu koşulların herhangi birisini veya tümünü kabul etmemeniz halinde bu servise erişmeyin ve bu servisi kullanmayın.

1. Üyelik

Servisin ziyaretçileri, profil yaratmak, e-kitap dönüştürmek, düzenlemek, başka üyelerle iletişim kurmak, işbirliği yapmak, e-kitaplarını ilgili formatlarda yayınlamak, e-kitap satın almak ve indirebilmek gibi işlemler için üyelik yaratmak zorundadırlar.

Halen üyelik yaratma adımı, Google+ ve Facebook login servisleri ("üçüncü taraf login servisleri") üzerinden gerçekleştirilmektedir. Eğer halen bir Google+, Facebook ve login servisi olarak sitemizde kullanılan ilgili üçüncü taraf hesabınız yoksa, servisimizde üyelik yaratmak amacıyla bunlardan birisinde geçerli üyelik oluşturmanız gerekmektedir. İleriki aşamalarda başka üçüncü taraf login servisleri de devreye alınacaktır. Üyelik kaydı aşamasında, üçüncü taraf login servislerinden sadece üye adayının temel profil bilgileri ve geçerli mail adresi tarafımızdan kaydedilmektedir. Kullanıcı, temel profil bilgilerine ek olarak, üçüncü taraf web sitesine, seçtiği bir arkadaş listesinin bilgilerini ileriki aşamalarda kullanılmak üzere Publitory'ye aktarma yetkisini tamamen kendi tercihine bağlı olarak, verebilir veya vermemeyi seçebilir. Bu bilgi Publitory'ye aktarıldığı durumda yalnızca üyenin özyayıncılık faaliyetiyle ilgili olarak, önceden onayı talep edilerek ve sadece üyenin onayına bağlı olarak kullanılacaktır.

Üyelik oluşturma aşamasında üyeden kimi ek bilgiler de talep edilmektedir. Bunlar arasında, üyenin başka üyelerin kitaplarına katkıda bulanabileceği uzmanlık alanlarını belirten rol tanımları ve başka kimi bilgilerdir. Üyelik oluştururken üyenin sağlayacağı bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olması beklenmektedir. Bilgilerin doğru ve güvenilir olmaması halinde, bu koşulların ihlali anlamına gelecek ve servisimizdeki üyeliğin tek taraflı olarak iptal edilmesine yol açabilecektir.

Servislerimize erişimi sağlayan üyelik şifresinin korunması ve gizliliği, kullanıcının sorumluluğundadır. Üyeliğin bizim servisimizde veya üçüncü tarafların servislerinde olması bu yükümlülüğü değiştirmez. Şifrenizi üçüncü kişilerle paylaşmamayı, hesabınızın güvenliğinin en ufak bir ihlali veya yetkisiz kişilerce kullanımı durumunda bizi bilgilendirmeyi işbu koşullar uyarınca kabul ediyorsunuz.

Kullanıcı adı olarak yasal kullanım hakkı size ait olmayan başka birisinin adını veya kullanım yetkisi size ait olmayan bir başkasının marka veya ticari isim hakkını veya genel anlamı itibariyle saldırgan, kaba, müstehcen kullanıcı adları kullanılmamalıdır. Bu koşullara uymayan kullanıcı hesaplarını tek taraflı olarak kapatma hakkımız saklıdır.

2. Satınalma

Servisimiz üzerinden sunulan herhangi bir ürün veya hizmeti satın almak ("satın alma işlemi") isterseniz, kredi kartı numarası, Kredi kartı hesap ad soyadı, kredi kartının son kullanma tarihi, fatura adresi ve teslimat bilgileri gibi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla satın alma işlemi ile ilgili belirli bilgileri sağlamanız istenebilir. Bu durumda, (i) herhangi bir satın alma işlemi ile ilgili olarak herhangi bir kredi kartını (larını) ya da diğer ödeme yöntemini (lerini) kullanmak için yasal haklara sahip olduğunuzu ve (ii) bize sağladığınız bilgilerin gerçek, doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ve taahhüt etmiş olduğunuz kabul edilmektedir.

Bu bilgileri sağlayarak, bize satınalma işleminin tamamlanmasını kolaylaştırmak amacıyla bu bilgileri bankalar, ödeme sistem servis sağlayıcıları gibi ilgili üçüncü taraflara aktarmak hakkını da vermiş olmaktasınız. Bu bilgiler tarafımızca kaydedilmemekte, saklanmamakta sadece işlem amaçlı olarak ilgili kuruluşlara aktarılmaktadır.
Siparişinizle ilgili, ürünün teslimata uygun olmaması, ürünün tanımında veya fiyatında gündeme gelebilecek hatalar, sipariş sürecinde yapılan hatalar gibi ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere başka nedenlerden ötürü siparişinizin iptal edilmesi hakkımız saklıdır. Benzer şekilde, siparişinizle ilgili bir usulsüzlük veya yetkilendirilmemiş, yasadışı işlem şüphesinin oluşması durumunda da siparişinizin iptali hakkımız saklıdır.

Yayınlanarak satışa açılan her e-kitabın sınırlı bir bölümü, muhtemel alıcıların okuyarak incelemesi için önizleme penceresinde erişime açılmaktadır (bkz. Yayınlama ve yayından kaldırma). Ayrıca, siparişe teslim edilen her e-kitap müşterisine özel olarak derlenmekte ve o nihai kullanıcının üyelik bilgileri suyolu (watermarking, filigran) yöntemiyle kitabın bu özel nüshasının açık ve gizli yerlerine işlenmektedir (bkz. Kopya koruma). Siparişin onayı ve işleme alınmasını takiben müşteriye özel kopya, dakikalar içerisinde müşteri hesabındaki satın alınmış kitaplar rafına bir link yoluyla indirilebilir şekilde teslim edilmektedir. Bir kez indirildikten sonra satın alınmış e-kitap siparişi iptal edilemez ve ürün iade edilemez. İşbu koşullar uyarınca sipariş edilen ürünle ilgili olarak bilinçli bir satınalma yapmanıza yetecek bilginin size sunulmuş olduğunu, ürünü yeterince tanıyarak satın aldığınızı ve size özel derlenmiş olan bu ürünü iade hakkınızı kullanmayacağınızı beyan ve kabul etmektesiniz. İndirilmiş dosyanın herhangi bir teknik hata nedeniyle kullanılamaz olması halinde, size yazarın yayınladığı haliyle kullanılabilir bir kopyasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Böyle bir durumda derhal moc.yrotilbup|ketsed#moc.yrotilbup|ketsed adresine başvurarak talepte bulunabilirsiniz.

Ücretsiz olarak dağıtılan e-kitaplar, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND) lisansıyla dağıtılmaktadır. İndirilen dosya üzerinde herhangi bir değişiklik yapma hakkınız bulunmamaktadır. Ücretsiz indirilen e-kitabın başkalarıyla paylaşılmak üzere dağıtılması durumunda yasal hak sahibi olan eser sahibine ve e-kitap formatında işleyerek dijital kopyasını oluşturmuş olan publitory.com web sitesine referans verilmesini işbu koşullar gereği kabul etmektesiniz.

3. Uygunluk, Hatalar ve Eksiklikler

Servisimizde sunulan ürünler ve hizmetler, özyayıncı yazar ve üyelerin kendileri tarafından sağlanmaktadır ve sık güncellemelere tabi olabilirler. Servisimiz üzerinde sunulan ürünler ve hizmetler, hatalı fiyatlanmış, eksik tanımlanmış, satışa uygunsuz olabilirler. Ürünlerin tanıtımında ve başka web sitelerindeki reklamlarında güncelleme gecikmeleri yaşanabilir.

Sitenin niteliği gereği ürün ve hizmetlerin fiyatları, görselleri, özellik bilgileri, uygunlukları ve servis kaliteleri dahil olmak üzere sunulan bilgiler konusunda servisimizin herhangi bir garanti verebilmesi olanaklı değildir ve herhangi bir garanti vermemektedir. Bu bilgileri, önceden bilgi vermeksizin herhangi bir anda değiştirme, varolan hataları düzeltme ve eksiklikleri giderme hakkımız saklıdır. Yayınlanan e-kitapların dijital dosyaları, ister başka bir dijital formattan yüklenerek dönüştürülmüş olsun, ister doğrudan Publitory üzerinde oluşturulmuş olsun, doğrudan özyayıncı yazar üyenin ediminin ürünüdür. Yazarın e-kitabının nihai ürün kalitesine ilişkin servisimiz herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Yazar yayıncı olarak servisimizin diğer üyeleriyle işbirliği yapmanız durumunda düzenleme yapmalarına olanak tanımak amacıyla onlara çalışma alanınızdaki e-kitaplarınıza erişim hakkı sağlayabilirsiniz. benzer şekilde yine düzenleme ve destek amacıyla site personeline erişim hakkı vermeniz sözkonusu olabilir. Her durumda, nihai ürünün sorumluluğu size ait olacaktır. Nihai ürünün içeriği, hataları veya görsel kusurları ile ilgili ne Publitory personeli ne de servisimizi başka üyeleri sorumlu tutulamaz.

Herhangi bir sorun halinde lütfen moc.yrotilbup|ketsed#moc.yrotilbup|ketsed adresinden destek talebinde bulunun..

4. İçerik ve Bölgesel Yayın Yetkileri

Servisimiz, size kitabınızla ilgili içerik yükleme, yazma, düzenleme, konu kategorisi, hedef kitle ve diğer meta-data (künye) tanımları yapma ve nihayet eseri paylaşmak veya satmak üzere yayına alma (“Yayınlama”, “Yayınlar”) olanaklarını sağlamaktadır. Servisimiz ayrıca metin, görsel-işitsel ve diğer kimi materyal (“İçerik”) ile ilgili olarak yorum yazma, linkleme, kaydetme ve/veya paylaşma olanakları da sağlamaktadır. Servisimize ilettiğiniz, yüklediğiniz yayınlar ve içeriğin uygunluğu, yasallığı ve güvenirliği ile ilgili olarak tüm sorumluluk tamamen size aittir.

Publitory'de kitabınızı yayınlayabilmeniz için eserinize bir ISBN numarası edinmiş olmanız istenmektedir. Elektronik ve basılı kitaplarda uluslararası ISBN numarası edinmek zorunlu değildir. Buna karşın, ISBN numarası, kitabın ticari dağıtımında kolaylık sağlayan uluslararası bir standart olduğundan ISBN numarası olmayan kitapların ticari dağıtımı mümkün olamamaktadır. Türkiye'de eserlere ISBN numarası tahsisi Türkiye ISBN Ajansı tarafından ONLINE ve ÜCRETSİZ olarak yapılmaktadır. Bunun için, https://ekygm.gov.tr adresine ISBN Başvurusu adımından e-devlet şifresiyle giriş yaparak, öncelikle bir defaya mahsus Yazar Yayıncı kategorisinde yayıncı kaydınızın yapılması, ardından ISBN başvurusunun tamamlanması gerekmektedir. ISBN numarası basılı, epub formatlı ve pdf formatlı kitaplar için ayrı ayrı alınır. Bir başka deyişle, ISBN numarası eserin belirli bir formattaki sürümüne tahsis edilmektedir.

ISBN kaydı yapıldıktan ve yayına alındıktan sonraki ilk 15 gün içerisinde eserinizin Milli Kütüphane Elektronik Derleme Sistemine (EYDeS) kaydedilmesinin ve bir kopyasının bu sisteme yüklenmesinin yasal yükümlülüğünüz olduğunu kabul ediyorsunuz. Bunun için https://e-derlemevg.mkutup.gov.tr/logineydes.net adresine girerek Bireysel Eser Sahibi kategorisinden bir defaya mahsus kayıt yaptırdıktan sonra eserinizin bilgilerini ISBN numarasıyla sistemden buldurarak kaydetmeniz ve elektronik dosyasını yüklemeniz gerekmektedir. Bu işlem de ONLINE ve ÜCRETSİZDİR. Bu kullanım koşullarıyla, Publitory'ye yükleyerek satışa veya paylaşıma açtığınız kitapların ISBN numarasının doğruluğunu ve yasal mükellefiyetiniz doğrultusunda EYDeS sistemine kaydını tamamladığınızı taahhüt ediyorsunuz.

İşbu koşullar uyarınca, eserinizi servisimizde Yayınlamak suretiyle bize eserin dijital yayın, dağıtım, pazarlama, satış (“Yayınlama”) ve üçüncü tarafları aynı yetkilerle lisanslama, kapak görseli ve metadata bilgilerini kullanma ve kullandırma yetkisini uluslararası tüm bölgeler için vermiş oluyorsunuz. Bu yetki münhasır olmayıp, eserinizi başka taraflarla ticari ilişki içine geçerek, bir başka sözleşmeyi veya hakkı ihlal etmediğiniz sürece, aynı şartlarda yayınlama, lisanslama ve pazarlama hakkınız saklı kalmaktadır.

Koşullar uyarınca, servisimize ayrıca eserin erişilebilirliğini ve trafiğini artırmak amacıyla, eserin tam metnini arama motorlarının ve web robotlarının (web crawler) endekslerine kaydetme yetkisi verilmektedir. Bu amaçla a) genel arama motoru optimizasyonu, b) taranabilir, tanıtım amaçlı linkleme, c) üçüncü taraflarla eserin sınırlı bölümlerini arama motorlarına açma ve benzeri yöntemlere başvurulabilecektir

Servisimize İçerik sağlamak suretiyle bize servisimiz üzerinde ve servisimiz aracılığıyla bu içeriği kullanma, işleme, format dönüştürme, yayma, çoğaltma ve dağıtma hakkı ve yetkisini vermiş oluyorsunuz. Yükleme, postalama ve görüntüleme yöntemleri kullanarak servisimize sağladığınız içerikle ilgili tüm haklar sizde saklı kalmakta, aynı zamanda bu hakları koruma sorumluluğu da sizin olarak addedilmektedir. İşbu koşullar uyarınca, servisimize sağladığınız içeriği servisimizin başka üyelerine de sağlama ve bu koşullar çerçevesinde kullandırma hak ve yetkisini bize vermiş olduğunuzu kabul ediyorsunuz.

İşbu koşullar uyarınca: (i) Yayınlarınızın ve İçeriğinizin size ait olduğunu (hak sahibi olduğunuzu) veya kullanma ve kulandırma haklarına sahip olduğunuzu, bize işbu koşullarda kullandırma yetkisi verdiğinizi, (ii) Yayınınızı yayına almanın ve İçeriğinizi servisimize yükleme veya servisimiz aracılığıyla yaymanın kişilik hakları, yayın hakları, telif hakları veya başka herhangi bir yasal çerçevede başkalarının haklarını ihlal etmediğini kabul ve beyan ediyorsunuz.

5. Dijital Dönüştürme ve Düzenleme

Servisimizdeki dijital dönüştürme ve düzenleme araçlarını kullanarak .doc ve/veya .odt uzantılı metin dosyalarını epub formatına dönüştürme, e-kitap yazma, düzenleme, bunları servisimizdeki hesabınız altında saklama, ürettiğiniz e-kitap ve dosyaları verili formatlarda kendi özel kullanımınız amacıyla bilgisayarınıza indirme, yasalar tarafından güvenceye alınmış olan hakları ihlal etmediği sürece serbest ve ücretsizdir.

İş bu koşullar uyarınca, servisimizi kötüye kullanarak yasaları ihlal etmeniz sonucunda oluşacak tüm cezai sorumlulukları tamamen üstleneceğinizi ve bizi bu sorumluluklardan vareste tutacağınızı (bkz. "Tazminat") kabul ve beyan etmektesiniz. Servislerimizi ücretsiz kullanmanız karşılığında size yayıncılık ve ilgilendiğiniz konulara ilişkin reklam görüntüleme hakkımız saklıdır.

6. Yayınlama ve Yayından Kaldırma

Kitabınızı yayınlamak amacıyla servisimizde: a) yayına hazır epub formatlı bir e-kitap dosyasını doğrudan profiliniz altında yükleyebilir ve ek olarak sadece kimi künye bilgilerini girmeniz gerekir, b) .doc veya .odt uzantılı ve gerekli şekilde düzenlenmiş bir metin dosyasını epub formatına dönüştürmek üzere yükleyebilir, c) yeni bir kitap projesi başlatıp kitabınızı doğrudan Publitory metin düzenleme araçlarıyla sitede yazabilirsiniz. Dönüştürme esnasında metin dökümanındaki tüm biçim unsurlarının korunarak aktarılacağı güvencesi veremiyoruz. Dönüştürme ve düzenleme algoritmalarının yetenekleri sınırlı olup sürekli geliştirme içerisindedir.

E-kitabınızı satış amacıyla yayınlamadan önce fiyatını KDV (katma değer vergisi) dahil olmak üzere Türk Lirası (TL) cinsinden belirlemeniz ve kaydetmeniz gerekmektedir. Eğer e-kitabınızı ücretsiz indirilebilir şekilde paylaşıma açmak istiyorsanız, fiyatını 0 (sıfır) TL olarak belirlemeniz yeterlidir. Bu durumda, e-kitabınız Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND) lisansıyla yayınlanır ve kullanıcılara eserde hiçbir değişiklik yapmamak kaydıyla e-kitabı özgürce indirip ticari amaç dışında başkalarıyla paylaşabilmeleri yetkisini verir (bkz. Creative Commons Lisansı).

Servisimizde her yayının belirli bir bölümü, nihai kullanıcıların satınalma öncesi inceleyebilmesi amacıyla ücretsiz kısmi önizlemeye açılmaktadır. Servisimizin koşulları uyarınca e-kitabınızın üçte birine kadar olan bir bölümünün önizlemeye açılmasını onaylamış oluyorsunuz.

Kitabınızı servisimizde yayınlayarak bize ayrıca kitabınızı dağıtım kataloğumuza alarak uluslararası ölçekte tüm bölgelerde perakende kanallarına dağıtma yetkisini de vermiş oluyorsunuz.

Yayınladığınız kitabın içeriğinin 18 yaşından küçükler için uygun olmayan şiddet ve/veya cinsel açıklık içermesi durumunda, kitabın metadata sayfasında yer alan "18+" kutusunu işaretlemeniz gerekmektedir. Bu gerekliliği yerine getirmemeniz halinde gündeme gelebilecek cezai yaptırımların tüm sorumluluğunun size ait olacağını servis koşulları gereği kabul etmektesiniz. 18+ kitaplar için servisimizde kimi kısıtlamalar getirilmektedir. Buna göre: a) 18+ olarak işaretlenmiş kitaplar dükkan bölümünde filtrelenmekte ve gösterilmemektedir, ancak 18+ seçeneği seçildiği zaman 18+ kitaplar dahil tüm kitaplar listelenmektedir. b) Bu kitapların detay sayfasındaki önizleme bölümü daha önce bir kredi kartı veya benzeri ödeme sistemiyle satınalma yaparak yetişkin olduğunu kanıtlamış üyeler dışındaki tüm üyelere kapatılmaktadır. Kitabınız yetişkinlere özgü içerik ve görsel materyal içeriyorsa, yukarda belirtilen gerekli işaretlemeyi yapmamanız durumunda, kitabınız hiçbir ön bildirimde bulunmaksızın yayından kaldırılabilecektir. Koşullarımız uyarınca ve çocukların korunması amacıyla, bize gerekli gördüğümüz durumda kitabınızı 18+ olarak işaretleme veya tamamen yayından kaldırma yetkisini vermiş oluyorsunuz.

Yasal ihlaller veya işbu koşullardan herhangi birisinin ihlali gibi durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla, kitabınızın herhangi bir gerekçe gösterme yükümlülüğü olmaksızın yayından kaldırmaya karar verme hakkımız saklıdır. Bu kararımızı değiştirmeyi sağlayacak değişiklik ve düzeltmeler hakkında bilgi verebilir veya vermeyebiliriz. Böyle bir durumda kitabınız sadece dükkandan kaldırılmış olacak, ancak kendi kullanımınız için hesabınız altındaki masaüstü çalışma alanınızda erişiminize açık kalacaktır.

Kitabınızı dilediğiniz zaman, kitabın düzenleme kipinde ilgili menü seçeneğini seçerek yayından kaldırabilirsiniz. Yayından kaldırılan kitap, dükkandan kaldırılarak hesabınız altında düzenlemeye devam edebileceğiniz şekilde devam eden işleriniz arasına geri konur. Ancak, eğer dağıtım kataloğuna alınmışsa, dağıtılmış olduğu perakendecilerin dükkanından hemen kaldırılamayacaktır. Yayından kaldırdığınız yayını kimi güncellemeler yaptıktan sonra tekrar yayına alabilir, veya hem bizde hem de tüm dağıttığımız perakendecilerde yayından kaldırmak isteyebilirsiniz. Eğer aynı zamanda tüm perakendecilerde de yayından kaldırmak istiyorsanız tarafımıza bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Aksi halde, kitabınız dağıtıldığı perakendecilerde satılmaya devam edecektir. Yayından kaldırma, Publitory dükkanında anında gerçekleşir ancak dağıtım kanallarında listelerin güncellenerek kitabınızın raflarından kaldırılması birkaç hafta sürebilecektir.

7. Fiyatlandırma, Satış, Telif ve Ödemeler

Yayınınızın satış başarısı ile ilgili herhangi bir garanti veremiyoruz ve vermiyoruz. Bir kitabın ticari başarısı, içeriğe ilişkin, fiyatına ilişkin, çevrim içi ve çevrim dışı pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin birden çok faktörün karma etkisiyle belirlenir. Servisimiz, kitabın satış performansına ilişkin bilgi sağlamanın yanısıra kitabınıza yapılan yorumlar, beğeni ölçekleri, posta kutusu ve kimi pazarlama araçlarını zaman içerisinde sağlıyor olacaktır. Ancak, sosyal medya ve benzeri mecralardan azami derecede yararlanarak kitabınızın tanıtım ve pazarlaması için koşulları sağlamak özyayıncı yazarın sorumluluğundadır.

Yayınınızda adınıza geçerli telif hakkı bildirimi yapılmış, yayın aleyhinde herhangi bir hak ihlali iddiası bulunmamakta ve yayına ilişkin satış gelirleri tarafımızdan tahsil edildiği sürece siz ve/veya temsilciniz aşağıdaki şartlarda telif gelirine hak kazanacaktır:

Siz veya yasal temsilciniz her yayın için yayının KDV dahil satış fiyatını ("Fiyat") belirlemelidir. Biz, platform olarak yayınınızın fiyatlandırılmasına yönelik herhangi bir tasarrufta bulunamayız ve bulunmuyoruz. Türkiye'de e-kitap için uygulanan KDV oranı %18'dir. Publitory'de fiyatlandırma, kitapevlerindeki usule uygun olarak KDV dahil fiyat olarak ilan edilmektedir. Kitabınızın etiket fiyatını KDV dahil olarak belirlediğinizi ve bu şekliyle kaydettiğinizi kabul ediyorsunuz.

Publitory dükkanında satılan kitabınızın sizin belirlediğiniz etiket fiyatı üzerinden %2 ödeme sistemi POS masrafı, tahsil edilen KDV ve %15 Publitory komisyonu düşüldükten sonra brüt telif geliriniz elde edilir. Brüt telif gelirinizin matrahı üzerinden stopaj vergi kesintisi yapıldıktan ve %18 KDV eklendikten sonra hesabınıza tahakkuk ettirilir.

Dağıtım yaptığımız perakendecilerin fiyat üzerinden komisyonları %30-50 arası değişebilmektedir. Perakende kanallara dağıtım durumunda Publitory komisyonu bu kesintilere ek olarak %10 oranında uygulanır.

Publitory dükkanında satılan kitaplarınızın gelir payı ödeme sistemi tarafından anında ayrılarak cari hesabınızda tutulur ve haftalık bazda banka hesaplarınıza ödeme sistemi tarafından transfer edilir. Dağıtım durumunda perakende kanalların ödeme takvimlerine göre tahsilat yapılarak dönem satış geliriniz banka hesabınıza aktarılır.

Tarafınıza ödemelerin yapılabilmesi için geçerli bir TR IBAN banka hesap numarasını profilinizde kaydetmiş olmanız gerekmektedir.

Telif hakkı sahibi yazar yayıncı olarak, ikamet ettiğiniz ülke mevzuatınca telif gelirlerinizden doğacak doğrudan ve dolaylı vergi yükümlülüklerinin tüm sorumluluğu size ait olacaktır. "Yazar yayıncı" kaydı yaptırmış ve gelir temin ettiği eserini de ISBN numarasıyla kaydetmiş gerçek kişi mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairesine eserleriyle ilgili resmi belgeleri ibraz ederek fikir sanat eserleri için öngörülmüş olan gelir vergisi muafiyetlerinden yararlanabilmektedir. Bunun için yetkili bir mali müşavire başvurunuz.

8. Telif Hakları Politikamız

Başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygılıyız. Herhangi bir kişinin telif veya fikri mülkiyet hakkının yapılan bir yayın veya yüklenen bir içerik sonucu ihlal edildiğine ("Hak İhlali") ilişkin her iddiaya politikamız gereği titizlikle yanıt veririz.

Hak ihlali yönünde, haksızlığa uğradığını iddia eden kişi veya yasal temsilcisinin yazılı ihtarı üzerine iddia edilen yayını veya herhangi bir üyenin bazı veya tüm bilgilerini kaldırma hakkımız saklıdır.

Eğer platformumuzda kendi yayınlamış olduğunuz herhangi bir yayınınızla ilgili üçüncü bir tarafın telif haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, bizi derhal bilgilendirmeniz gerekmektedir. Yasal sürecinizi destekleyecek bizde mevcut her türlü bilgiyi sağlayabiliriz. Ancak, ihlal eden taraf ile ilgili yasal tazmin yollarına başvurmak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Eğer ihlal eden taraf bizim üyemiz ise, bir önceki paragrafta belirtilen şekilde hareket ederiz.

Eğer bir hak sahibi veya temsilcisi iseniz ve telif hakları sizde saklı eserinizin hak ihlali yaratacak şekilde servisimizde kopyalanmış olduğunu düşünüyorsanız, "Hak İhlali" ibaresiyle ve ihlalin nasıl gerçekleştiğine ilişkin detaylı açıklamanızla moc.yrotilbup|lagel#moc.yrotilbup|lagel adresine yazılı bir ihbarda bulunmanız gerekmektedir. Hak ihlaline ilişkin yanlış bir bildirimin sonucunda oluşabilecek zararlardan (avukatlık ücretleri dahil) sorumlu tutulabilirsiniz.

Yayınınızın telif hakları size veya temsilci iseniz hak sahibi olarak belirtmiş olduğunuz kişiye ait olacaktır. Bulunduğunuz ülkede, bu yönde bir uygulama yürürlükteyse, ilgili yasal işlemleri yürüterek eserin telif haklarını veya herhangi başka fikri mülkiyet haklarını kaydetme yükümlülüğü tamamen tarafınıza aittir. Publitory'de yayınladığını e-kitabın en başına tarafımızca otomatik olarak konulan "copyright" ibaresini kontrol etmek, gerekiyorsa düzelterek kendiniz eklemek konusunda sorumluluk size aittir.

9. Kopya Koruma

Biz kullanımı haksız yere tek bir cihaza sınırlandıran şifreleyerek koruma yöntemleri yerine, satın alan kullanıcıya özel derlenen nüshada kullanıcının bilgilerini özel nüshanın açık ve gizli yerlerine suyolu (watermarking) yöntemiyle gömerek caydırıcılık yaratan ama aynı zamanda yayınınızın daha yaygın kullanımını sağlayan sosyal hak yönetim sistemlerini ("DRM- Digital Rights Management") tercih etmekteyiz. Biz suyolu (watermarking) yönteminin hem daha kullanıcı dostu hem de müdahale eden tarafın bir defada şifre kırmaya kıyasla, illegal kopyada tüm izleri silmiş olduğundan hiçbir zaman emin olamayacağı için daha etkili koruduğuna inanıyoruz.

Ne kriptografik şifreleme yöntemlerinin ne de suyolu (watermarking) ile koruma yöntemlerinin yasadışı kopyalamaya karşı kesin çözüm olmadığının bilinmesi gerekmektedir. Biz kopya koruma konusunda kesin güvence veremeyeceğimiz gibi yasadışı kopyalama veya hak ihlali durumlarından sorumlu tutulamayız. Ancak, talep üzerine saklı suyolu izlerini inceleyerek kopyalayan kaynak kullanıcının bulunmasına yardımcı olabiliriz. Lütfen bu gibi durumlar için moc.yrotilbup|lagel#moc.yrotilbup|lagel adresine başvurun.

Yukardaki koşullar, kendi dükkanımızda sattığımız nüshalar ile ilgilidir. Dağıtım durumunda e-kitap orijinalleri perakendeci iş ortaklarımıza orijinal formatlarında elektronik transfer yoluyla iletilmektedir. Her perakendeci, kopya koruma ile ilgili sözleşme gereği suyolu (watermarking) veya DRM şifreleme yöntemlerinden herhangi birini kullanmakla yükümlüdür.

İşbu koşullar uyarınca kopya koruma konusundaki uygulamamızı anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmiş oluyorsunuz.

10. Başka Web Sitelerine Linkler

Servisimiz üçüncü tarafların web sitelerine veya publitory.com. kontrolü dışındaki servislere linkler içerebilmektedir.

Hiçbir üçüncü taraf web sitesi veya servisinin içeriği, gizlilik koşulları veya uygulamaları üzerinde hiçbir yetkimiz olmadığı gibi sorumluluğunu da taşımamaktayız. Bu türde web sitesi veya servisin yol açmış olduğu veya yol açtığı iddia edilen veya ilişkili olduğu herhangi doğrudan veya dolaylı hasar veya zarar ile sorumlu veya yükümlü olmayacağımızı bu koşullar uyarınca kabul ve beyan ediyorsunuz.

Ziyaret ettiğiniz her web sitesi veya servisin kullanım koşulları ve gizlilik koşullarını dikkatle okumanızı kuvvetle öneriyoruz.

11. Fesih

Koşullara uymamanız durumu ile sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenden ötürü, herhangi bir ön bilgilendirme yapmaksızın ve yükümlülük taşımaksızın servisimize erişiminizi derhal askıya alabilir veya tamamen kaldırabiliriz.

İşbu koşullar, doğası gereği fesih durumu sonrasında da geçerli olup buna herhangi bir sınırlama olmadan mülkiyet hakları, garanti feragatnameleri, sorumluluk muafiyetleri ve yükümlülük sınırlamaları dahildir.

Fesih halinde servisimizi kullanma hakkınız derhal ortadan kalkar. Hesabınızı kapatmak isterseniz, servisimizi kullanmayı her an kesebilirsiniz.

12. Tazminat

İşbu koşullar uyarınca, Publitory Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketini, lisansörlerini, lisanslılarını, çalışanlarını yüklenicilerini, temsilcilerini, yöneticilerini, a) doğrudan sizin veya üyelik bilgilerinizi ve şifrenizi kullanarak servisimizi kullanan kişilerin servisimizi kullanırken yol açabileceği, b) işbu koşulları ihlaliniz sonucu ortaya çıkabilecek, c) servisimize yüklediğiniz bir içerik nedeniyle meydana gelebilecek tüm tazmin taleplerine, hasarlara, yaptırımlara, zararlara, maliyetlere, avukatlık masrafları dahil olmak üzere ve bununla sınırlı olmaksızın tüm masraflara karşı her türlü sorumluluğu üstlenmeyi, bizi korumayı, sorumluluktan muaf tutmayı, herhangi bir zarara uğratmamayı kabul ve beyan ediyorsunuz.

13. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Publitory, yöneticileri, çalışanları, iş ortakları, temsilcileri, tedarikçileri, iştirak ve bağlı şirketleri, hiçbir koşulda sizin (i) servisimizi kullanmış olmanız veya gerekli şekilde kullanamamış olmanız nedeniyle, (ii) herhangi bir üçüncü tarafın servisimiz üzerinde oluşturduğu içeriği veya edimine ilişkin olarak, (iii) servisimizden edinilmiş herhangi bir içerik sonucunda gündeme gelebilecek, (iv) servisimize yetkisiz erişim veya iletişiminize müdahale veya içeriğe müdahale sonucunda oluşabilecek karlılık kaybı, veri kaybı, kullanıcı kaybı, değer (peştemaliye) kaybı veya başka maddi olmayan varlık kaybı dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, garanti kapsamı ile ilişkin veya ihmal sonucu veya başka bir yasal sav kapsamında olsun veya olmasın, bu zarardan önceden haberdar edilmiş olalım veya olmayalım hatta giderme çabası gösterilmiş ve başarılamamış bile olsa gündeme gelebilecek herhangi bir dolaylı, tesadüfi, özel duruma bağlı şekilde veya cezai nitelikli zararlardan sorumlu tutulamaz.

14. Garanti Feragati

Servisimizi kullanmanız ile ilgili tüm olası riskleri tamamiyle kendiniz üstlenmiş sayılırsınız. Servisimiz "Mevcut Haliyle" ve "Kullanılabilirliği Kadarıyla" kapsamında sağlanmaktadır. Servisimizde sağlanan ürün ve hizmetlerin satılabilirliği, herhangi bir konuda yeterliliği, herhangi bir performans kriterlerine uyumluluğu konusunda açık veya zımni, içrek ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla herhangi bir başka garanti kapsamı sağlamamaktadır.

Publitory, iştirakleri, bağlı şirketleri ve lisansörleri a) servisin kesintisiz, güvenli ve her zamanda ve her bölgeye verileceğinin, b) her hatanın düzeltilebileceğinin, c) servisin virüs veya başka zararlı unsurlardan arındırılmış olduğunun veya d) tüm gereksinimlerinizi karşılayacağının garantisini vermemektedirler.

15. Değişiklikler

İşbu koşulları herhangi bir zamanda, tamamiyle kendi kararımızla değiştirme ve dönüştürme hakkımız saklıdır. Eğer ilgili değişikliğin maddi sonuçları olacaksa 15 gün öncesinden duyurulmaya çalışılacaktır. Neyin maddi sonuçları kapsadığı tanımı tarafımızca yapılır.
Servisimizi kullanmayı sürdürmeniz ilgili değişikliklerin hükmetmesi ve ilgili değişikliklerin tarafınızca kabulü anlamına gelir. Eğer ilgili değişiklikleri kabul etmiyorsanız lütfen servisimizi kullanmayı sürdürmeyin.

16. Bize Ulaşın

İşbu koşullarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen moc.yrotilbup|ketsed#moc.yrotilbup|ketsed adresine iletiniz.

Publitory Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi
Caferağa Mah. General Asım Gündüz Sok. 62/41 Kadıköy İstanbul

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License