Katkı Rolü Tanımları

Katkı Rolleri ve Açıklamaları

Katkı Rolü Katkı Rolü Açıklaması
Senaryo yazarı Bir film veya video senaryosunun, çekim senaryosunun, sahnenin yazarı
Yazar Ortamı ne olursa olsun (örn. basılı metin, konuşma metni, elektronik metin, görme engelliler için dokunmalı metin) ve türü ne olursa olsun (örn. Şiir, roman, senaryo, blog), içeriği ağırlıklı olarak metin biçiminde olan özgün bir yapıt yaratmaktan sorumlu kişi, takım ya da kurum. Eser sahibinin açıklama, yeniden kaleme alma ya da başka bir yaratıcının yapıtlarını uyarlama yoluyla özgün yapıtın doğasını ve içeriğini önemli ölçüde değiştirerek ya da ifade ortamını değiştirerek yeni bir yapıt yaratmış olması durumunda da kullanılır.
Kitap tasarımcısı Yazı tipi ve görsel unsurlarının düzenlenmesi, malzeme seçimi ve kullanılacak işlemler dahil olmak üzere bir kitabın tüm grafik tasarımını üstlenerek belirli bir formatta üretilip ortaya çıkarılmasında rol oynayan kişi ya da kurum.
Kitap tanıtım yazarı Bir yapıtla ilgili, yayının içinde ya da genellikle basılı yayınların arka kapağında ya da şömizde ya da medya için hazırlanan tanıtım malzemesinde yer alan övgü ya da tavsiye yazısını yazmakla sorumlu kişi ya da kurum.
Kapak tasarımcısı Kitap kapağı, albüm kapağı, kaydırmalı kutu (slipcase), kitap kutusu ve benzerlerinin grafik tasarımından sorumlu kişi ya da kurum. Tüm bir kitabın tasarımından sorumlu kişi ya da kurum için Kitap tasarımcısı; şömizler için Şömiz tasarımcısı kullanılır.
Tez yazarı Üniversite ya da yüksek eğitim derecesi için hazırlanmış çalışmanın yazarı olan kişi
Editör Bir yazarın hazırladığı metnin içeriğini gözden geçiren, ek çalışmalar ve önerilerle yön veren, giriş, notlar ya da başka önemli malzemeler ekleyerek katkıda bulunan kişi, takım ya da kurum.
İllüstratör, Çizer Ana içeriği çizimler, resimler, fotoğraflar vb. ile destekleyerek kaynağa katkıda bulunan kişi, takım ya da kurum. Yapıt belirli bir kişinin sanatsal eserlerini sunmayı amaçlıyorsa sanatçı terimi kullanılmalıdır.
Anlatıcı Bir eserdeki eylemlerin, olayların, kurgunun seyrini yaşatacak şekilde eseri okuyarak, anlatarak konuşarak katkıda bulunan performans sanatçısı
Düzeltmen, Redaktör Basılı bir metnin düzeltmelerini yapan kişi.
Eleştirmen Bir kitabın, sinema filminin, performansın vb değerlendirilmesinden sorumlu kişi ya da kurum
Çevirmen Bir metni bir dilden diğerine ya da bir dilin daha eski biçiminden yeni dile çeviren kişi ya da kurum
Telif Ajansı Eserlerin hak sahiplerini veya varislerini temsile yetkili kılınmış olan, onlar adına ve yararına eserlerin yayınlanmasına ilişkin ticari ilişkileri yürütmek ve sözleşmeleri düzenlemekle sorumlu kişi ya da kuruluş.
Hukuk Danışmanı Genelde hukuk, özelde fikri mülkiyet hakları ve yayın hakları ile ilgili danışmanlık desteği veren kişi ya da kuruluş.
Pazarlama Danışmanı Dijital ve sosyal medya pazarlaması dahil olmak üzere yayın pazarlaması konularında hizmet veren kişi ya da kuruluş.

— — — — Daha Fazla — — — —

Özet yazarı Bir kaynağa, esas metni, doğasını ve içeriğini temelde değiştirmeksizin kısaltarak ya da yoğunlaştırarak katkıda bulunan kişi, takım ya da kurum. Yeni bir yapıt ortaya çıkmasına neden olacak kadar önemli değişiklikler için, bkz. yazar
Uyarlamacı Bir müzik bestesini başka biçime uyarlayan veya bir yazılı eseri başka bir ortam için yeniden yazan kişi ya da kurum.
Son söz yazarı Kitabın son söz bölümü, kitap sonundaki yorum ya da künyeden sorumlu olan, o yapıtın asıl yazarı olmayan kişi ya da kurum.
Sanatçı Özgün bir grafik tasarımı, çizimi, resmi vb. tasarlayıp uygulamaya geçirerek bir sanat eseri yaratmaktan sorumlu kişi, takım ya da kurum. Kitap, birincil olarak o sanatçının görsel eserleri ile ilgiliyse kullanılır.
Önsöz yazarı Giriş, önsöz, sunum gibi önemli sunum malzemesinden sorumlu olan, eserin asıl yazarı olmayan kişi ya da kurum.
Kitabevi Kitap ve diğer bibliyografik ürünleri ticari amaçla perakende satışa sunan kişi veya ticari kuruluş.
Renkçi Resim, baskı, fotoğraf, harita, hareketli görüntü ve benzerlerini renklendirmekten sorumlu kişi ya da kurum
Derlemeci Derleme yoluyla, yani veri ve bilgileri seçerek, düzenleyerek, birleştirerek ve yayına hazırlayarak vb. yeni bir yapıt (örn. bibliyografya, dizin, rehber) yaratmaktan sorumlu kişi, takım ya da kurum.
Yaratıcı Bir eserin entelektüel veya sanatsal içeriğinden sorumlu olan kişi ya da kurum.
Danışman Çalışılan eserle ilgili olarak belirli bir uzmanlık alanında mesleki öneri ya da hizmet için başvurulan kişi ya da kurum
Katkıda bulunan Bir kaynağın ortaya çıkartılmasına katkıda bulunan kişi ya da kurum. Antoloji, seri yayınlar veya derlemeler gibi kapsamlı çalışmalarda yer alan kişileri de kapsar. Rol belirliyse o tanım tercih edilmelidir. Ör: editör, derlemeci, illüstratör gibi.
Kartograf Harita, atlas, küre ya da başka kartografi çalışmalarının yaratılmasından sorumlu kişi, takım ya da kurum
Metin yorumcusu Bir metinle ilgili yorumlardan ya da açıklayıcı notlardan sorumlu kişi ya da kurum.
Söyleşi Konuğu Bir söyleşiye konuk olan ve söyleşiyi yapan kişinin sorularına yanıt vererek katkıda bulunan sanatçı
Söyleşi yönetmeni Söyleşici, muhabir, anketçi ya da başka tür bilgi toplayarak kaynağa katkıda bulunmak ya da onu yaratmaktan sorumlu kişi, takım ya da kurum
Libretto yazarı Bir operanın, başka bir sahne yapıtının ya da bir oratoryonun librettosunu yazan kişi
Şarkı sözü yazarı Sahne için yazılmamış bir müzik yapıtının (örn. bir şarkının) sözlerinin yazarı
Yayın yönetmeni Ortak bir işin tutarlılık ya da devamlılığını kollayarak ayrıntılandırılmasını yöneten kişi ya da kurum. Baş editörler, edebi editörler, dizi editörleri ve diğerlerini kapsar
Yayıncı Bir kaynağı basmak ve yayınlamaktan sorumlu kişi ya da kurum.
Fotoğrafçı Fotoğraf yapıtını yaratmaktan sorumlu kişi, takım ya da kurum
Matbaacı Kitap, gazete, dergi, broşür, nota gibi basılacak bir metnin, müzik notasının vb dizgi ya da klişeden basılmasıyla ilgilenen kişi, takım ya da kurum
Kayıt mühendisi Bir kaynağa ses ya da video kayıt oturumunu teknik açıdan yöneterek katkıda bulunan kişi
Bilimsel danışman Bilimsel, pedagojik ya da tarihsel uzmanlığıyla bir yapıtın, özellikle görsel-işitsel konularda, kavramlaştırılmasına ya da gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kişi ya da kurum
Konuşmacı Bir kaynağı konuşma yaparak, okuyarak veya sınıfta dersini vererek katkıda bulunan kişi.
Tez danışmanı Belli bir eğitim derecesi için hazırlanmakta olan tez, bilimsel rapor ya da doktora tezi yazarını yönlendiren akademik görevli.
Tipograf Bir metinde kullanılan yazı tipini seçmekten ve düzenlemekten sorumlu kişi ya da kurum. Tipograf, kitabın grafik tasarımının diğer yönlerinden de sorumluysa Kitap Tasarımcısı terimi kulanılmalıdır.
Ek metinler yazarı Metinsel olmayan bir kaynağa, metinsel olmayan çalışma için metin oluşturarak (örn. fotoğraflar için resim altları ve haritalar için tanımlar yazarak) katkıda bulunan kişi, takım ya da kurum.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License