Kitapların Düzenlenmesi ve Yayınlanması

Ekitap dosyamın nasıl bir yapısı var?

Ekitaplar, EPUB, MOBI, AZW gibi özel formatlarda oluşturulmaktadır. Ekitap dosyası, anılan formatın uzantısına sahip olup (örneğin .epub) aslında birçok dosyadan oluşan bir derlemenin ziplenmiş (sıkıştırılıp tek dosya haline getirilmiş) halidir. Ekitap dosyasının içinde, ekitap dosyasının yapısı, içindekiler dizini, meta-bilgileri (künye bilgileri), kapak görseli, diğer görsellerin dosyaları, kullanılan stillerin dosyaları ve her bölüm için ayrı dosya olmak üzere ana metin dosyaları gibi bir dizi dosya yer almaktadır.

Ekitap yaratma süreci, sadece metin yazmak değil, ekitabı oluşturan tüm bu ek bilgi ve malzemenin de düzenlenmesini ifade eder. Bu bilgilerin arasında katkıda bulunanlar, konu kategorisi, hedef kitle, tanıtıcı metinler gibi kitabın etkili pazarlanması ve dağıtımına ilişkin bilgiler de dahildir.

Masaüstünde kitabımın ikonuna tıklayıp düzenleme arayüzüne girdim. Şimdi ne yapıyorum?

Masaüstündeki kitaplardan birisinin ikonuna tıkladığınızda, Publitory kitap düzenleme arayüzü açılır. Bu arayüzde kitap metnini düzenleyebilir, kapak görseli yükleyebilir, kitapta kullanılan başlık, paragraf gibi stilleri tanımlayabilir, kitabın içinde kullanılacak görselleri yükleyebilir, kitabın künye bilgileri ve diğer ek bilgilerini doldurabilir ve içindekiler dizinini oluşturabilirsiniz.

Ekitap butonu ne işe yarıyor?

Kitap düzenleme arayüzünün sağ üst köşesindeki "Ekitap" butonu, ekitabınıza ilişkin temel aksiyonları kontrol etmektedir. Bunlar:

 • EPub İndir - Tüm proje dosyalarını derleyerek Epub formatındaki nihai dosyayı paketler ve bilgisayarınıza indirebilmeniz için bir link verir. Bu seçenek, genellikle kitabın geliştirilmesi sırasında ara ara ekitap çıktısını gerçek ortamında (okuma cihazı veya ekitap okuma yazılımı) izlemek ve yapılan düzenlemelerin sonuçlarını kontrol etmek amacıyla kullanılır. Bu biçimiyle Publitory, yayınlanmasına gerek olmayan dökümanların epub dönüştürme aracı olarak da kullanılabilmektedir.
 • Dosya İndir - Kitap projesinin tüm içeriğini bir OpenOffice (.odt) metin dosyasına dönüştürerek indirilmek üzere linkini verir. Bu seçenek, genellikle kitap projesinin son halinin metnini elde etmek amacıyla kullanılmaktadır. Bir kullanım örneği vermek gerekirse, kitabın baskı sürümünü pdf formatında dizgileyebilmek amacıyla tüm metninin son halinin indirilmesi gerekecektir. Dosya indir, bunu sağlar.
 • Yayınla - Kitabı Epub formatında derleyerek yayınlanacak kopyasını Publitory dükkanındaki rafta koyar ve herkesin erişime açar. Yayınlama sürecindeki ara ekranda kitabınız için bir fiyat belirlemeniz istenecektir. Bu alana "0" değeri vermeniz halinde, kitabınız "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives" lisansıyla ücretsiz paylaşıma açılır. Bu lisans kitabın hiçbir değişikliğe uğratılmadan paylaşılmasına ve dağıtılmasına olanak vermektedir. Kitabın yayınlanmasıyla birlikte, Masaüstü'ndeki çalışma dosyası, "Devam eden işler" bölümünden çıkartılıp "Yayınlanmış Kitaplar" bölümüne aktarılacaktır.
 • Yayından Kaldır - Yayınlanmış kitabı Publitory dükkanından kaldırır ve kitabın çalışma dosyasını "Yayınlanmış Kitaplar" bölümünden "Devam eden işler" bölümüne geri aktarır. Yayından kaldırılan kitap, yayınlanmadan önceki haline döner.
 • Kitap Sil - Düzenlenmekte olan kitabı Masaüstünden silerek tüm içeriğini de sistemden yok eder. Dikkatle kullanılmalıdır.

Sol Panelin işlevi tam olarak nedir?

Publitory düzenleme arayüzündeki sol panel ekitap içindeki çeşitli dosyalara erişim sağlayan bir navigasyon aracıdır. İki sekmeye ayrılmıştır: Dosyalar ve İçindekiler (Dizin). Sol paneldeki bölümleri seçince sağ taraftaki ana panelde ilgili bölümün detayları görüntülenecektir. Burada seçeneğe göre bilgi formları doldurulmakta veya doğrudan kitabın ana metni düzenlenebilmektedir.

Dosyalar sekmesindeki alt bölümler nelerdir?

Dosyalar sekmesinin altındaki bölümler şunlardır:

 • Kapak - bu bölümde kitabın kapak görseli yüklenir. Eğer kitabın yüklenmiş bir kapağı yoksa, Publitory kendi sayfalarında standart bir kapak görseli görüntüleyecek ancak nihai ekitap dosyasına herhangi bir kapak dosyası eklemeyecektir. Bu durumda, her ekitap okuma cihazı kendi varsayılan kapak görselini kullanır.
 • Meta Bilgi - bu bölümde kitabın tanımlayıcı bilgileri düzenlenir. Seçildiğinde ana panelde aşağıdaki formlar ve butonlar görülür:
  • Konu Kategorisi buton - tıklandığında uluslararası konu kategori standartlarına uyumlu bir seçenekler listesine erişilir. Burada birden çok ve istenilen alt detay düzeyinde konu kategorisi seçilebilmektedir. Bunun için ana başlıklar genişletilerek uygun kategori tanımına ulaşıldıktan sonra ilgili işaret kutuları işaretlenerek seçim yapılır. Konu kategorisi seçiminin boş bırakılmayarak uygun seçimlerin kaydedilmesi kitabın ticari dağıtımının verimliliği ve başarısı açısından çok önemlidir. Bu seçime zaman ve dikkat ayrılması önerilir.
  • Okur Kitlesi buton - tıklandığında okur kitesi sınıflandırmasından uygun seçimin yapılabileceği ekrana girilmektedir.
  • Dil açılır liste - kitabın yazıldığı dilin tanımlanmasıdır. Burada yapılan dil seçimi, aynı zamanda kitabın sergileceği dükkanı da belirler. Publitory'de her kitap kendi dilinin dükkanında sergilenir.
  • Başlık metin alanı - kitabın ana başlığı doldurulur.
  • Alt başlık metin alanı - (isteğe bağlı) varsa alt başlık doldurulur.
  • Yazarlar metin alanı - (varsayılan) kullanıcı profilindeki ad, soyad varsayılan olarak gelir. Birden çok yazar olması durumunda diğer yazar adları virgülle ayrılarak yazılır.
  • ISBN metin alanı - (isteğe bağlı) bu kitap için edinilmiş bir ISBN numarası varsa girilir. Ekitaplarda ISBN zorunluluğu olmadığından belirleyici bir bilgi değildir. Publitory yayınlanan her kitaba bir UUID (evrensel tekil tanımlama numarası) atamaktadır.
  • Seri metin alanı - (isteğe bağlı) kitap bir serinin parçası ise serinin üst başlığı girilir.
  • Seri numarası metin alanı - (isteğe bağlı) kitap bir serinin parçası ise, o serinin kaçıncı kitabı olduğuna ilişkin sayı girilir. Örneğin üçüncü cilt için 3 sayısı girilir.
  • Tanıtım metin alanı - (doldurulması şiddetle önerilir) 350 karakterle sınırlı kısa kitap tanıtımı. Publitory dükkanındaki kitap detay sayfasında çıkan tanıtım metni. Aynı zamanda Publitory dağıtım kataloğunda da kitabın tanıtım bilgisi olarak dağıtım kanallarına iletilmektedir. Bu nedenle, kitabın tüm kanallarda etkin tanıtımı açısından kritik bir önem taşır ve zaman ayrılması önerilir.
  • Uzun Tanıtım metin alanı - (isteğe bağlı) yukardaki gibi ancak karakter sınırı olmadan yazılabilecek daha uzun bir tanıtım yazısı olup, Publitory dükkanı kitap detay sayfasında tanıtım yazısının hemen altındaki "Dahası" butonuna tıklanınca açılan alanda görüntülenir. Uzun tanıtım yazısı dağıtım kataloğunda gönderilen bilgiler arasında değildir.
  • Tagler metin alanı - (isteğe bağlı) kitabın konusunu betimleyecek ve kullanıcının serbestçe belirleyebileceği anahtar kelimelerin virgülle ayrılarak yazıldığı alandır. Tagler kitabın aramalarda öne çıkma başarısını olumlu etkiler.
  • Fiyat sayısal alan - Kitabın Publitory dükkanındaki ve dağıtılan kanallardaki satış fiyatını belirlediğiniz alandır. Kitabın dükkandaki etiket fiyatı, bu alanda belirlediğiniz fiyatın üzerine ilgili ülkede geçerli olan oranda katma değer vergisi (KDV) eklenerek belirlenir. Kitabın fiyatını belirlerken müşterinin ödeyeceği KDV dahil etiket fiyatını dikkate alarak oluşturmanız önerilir. Eğer kitabınızı ücretsiz olarak paylaşacaksanız, fiyatı sıfır (0) olarak bırakmanız yeterlidir.
 • Stiller - kitapta kullanılmakta olan stillerin düzenlenebileceği alandır. İlgili stilin çubuğu tıklanınca, o stilin CSS (Cascaded Stylesheet) stil ayarları bölmesi açılır. Parametre alanlarının hemen altında bulunan örnek metin, ayarlar kaydedildikten birkaç saniye sonra yeni stili uygulayarak yapılan değişikliği yansıtır. Varsayılan birim "em" olarak adlandırılan birimdir. Bu birim, "varsayılan font büyüklüğü katsayısı" olarak işlev görür ve dosyanın çalıştığı cihazda tanımlı olan varsayılan font büyüklüğüne görece bir ayar niteliği taşır. Böylelikle, "pt" (points) veya "px" (pixels) farklı çözünürlükteki ekranlarda farklı sonuçlar verebilecek olan bir büyüklük ölçüsü yerine o cihazda zaten tanımlı olan standart font büyüklüğü esas alınmış olur. ÖNEMLİ NOT: ondalık işareti, bazı ülkelerde olduğu gibi "," (virgül) olarak değil, "." (nokta) olarak yazılmalıdır. Aksi halde sistem tarafından ondalık olarak algılanmayacaktır. Eğer CSS stilleri konusunda yeterince deneyimli değilseniz, varsayılan değerleri değiştirmeyin. Eğer varsayılanlardan öte bir stil uygulamak istiyorsanız, destek ekibimizden destek talep edin. Alternatif olarak Publitory'den tam dönüştürme ve dizgi hizmeti satın alabilir veya bu konuda uzman başka topluluk üyelerine iş verebilirsiniz. Varsayılan olarak tanımlı stiller şunlardır:
  • Paragraf - HTML <p> kodu ile çevrelenmiş olan standard paragraflar.
  • Preformat Metin - HTML <pre> kodu arasına alınmış, genellikle Courier gibi sabit-enli metinler. Sıkça yazılım program satırlarını metin içerisinde ayrıştırmak için kullanılır.
  • Başlık 1 - HTML <h1> kodu arasına alınmış, en üst seviye başlık metni. Ağırlıklı olarak bölüm başlıkları için kullanılır. DİKKAT: Publitory "İçindekiler Dizini"ni Başlık 1,2,… kodlarını algılayarak, bu hiyerarşiye uygun şekilde otomatik olarak oluşturur. Bu nedenle, İçindekiler dizinininde yer almaması gereken ve bölüm başlığı olmayan paragrafları Başlık stilleriyle formatlamamak gerekir.
  • Başlık 2 - HTML <h2> kodu arasına alınmış, ikinci seviye başlık metni..
  • Başlık 3 - HTML <h1> kodu arasına alınmış, üçüncü seviye başlık metni.
  • Başlık 4 - HTML <h1> kodu arasına alınmış, dördüncü seviye başlık metni.
  • Bibliyografya - kitabın bibliyografya bölümüne uygulanabilecek sistem stili. Sistem stilleri, paragraf, başlık, preformat metin gibi kendi HTML kodları ile uygulanmamaktadır. Aksine, standart paragraf koduna bir sınıf atayıp özelleştirilerek uygulanmaktadır. Örneğin: <p class="bibliography">.
  • Telif Bilgileri - kitabın telif bilgileri veya "künye" bölümüne uygulanan sistem stili. DİKKAT: Publitory, yayınlanan her kitap derlenirken, en başına otomatik olarak bir künye sayfası basmaktadır. Bu bölüme "Telif Bilgileri" stili uygulanmaktadır. Bu stili değiştirmek, sistem tarafından üretilen künye sayfasının stilini de değiştirmiş olacaktır. Bu değişiklik, ancak kitap yayınlandıktan sonra farkedilebilir. Gerekli olmadıkça, ve konuya hakimdeğilseniz bu stilde bir değişiklik YAPMAYIN.
  • İthaf Bölümü - kitabın ithaf bölümüne uygulanabilecek sistem stili.
  • Dipnotlar - kitabın dipnotlar listesine uygulanabilecek sistem stili. Publitory'de dipnotlar "markdown" kodlama yöntemiyle uygulanmaktadır. Bir başka deyişle metin düzenlenirken dipnotlar özel bir kodlama ile ifade edilmekte, kitap derlenirken bu kodlar yorumlanarak ekitap çıktısında dipnotlar ve açıklamaları karşılıklı linklenmiş şekilde oluşturulmaktadır. Bu nedenle, dipnotlara uygulanan stilin sonucu da ancak epub dosyası indirilerek test edilirken yani nihai çıktıda görülebilecektir.
  • Kullanıcı Stili 1 - kitapta kullanıcının sık tekrarlanabilecek ve gereksinim duyacağı bir stili tanımlayıp kullanabilmesini sağlayan sistem stili. Bir örnek, "alıntı" paragrafları olabilir. Kuullanıcı, soldan ve sağdan ek boşluk bırakabileceği, farklı font boyutu ve italik olmasını istediği alıntı paragraflarını bu stilde tanımlayarak gerekli yerlere uygulayabilir.
  • Kullanıcı Stili 2 - bir ikinci kullanıcıya özel sistem stili.
  • Resim Altyazısı - Resimlerin altındaki metinlere uygulanabilecek sistem stili.
  • Özel Stil - bu bölüm uzman kullanıcıların daha sonra metinde uygulamak üzere doğrudan kodlayarak CSS stili tanımlayabileceği bir alandır. Publitory'de CSS tanımları mutlaka .publitory ile öncelenmelidir. Burada tanımlanan CSS stillerini metne uygularken HTML düzenleme modunda çalışmak gerekecektir. CSS stil kodlamasını bilmiyorsanız bu alanı KULLANMAYIN. Bu bölümde yanlışlıkla silinen kodlar kitabın stillerinde hatalara yolaçabilir. Lütfen gereksinim halinde destek için bize başvurun.
 • Metin - bu klasörde, kitabın içeriğini oluşturan ana metin dosyaları bulunur. Kitabın içeriğinin birden fazla dosyaya ayrılmış olmasının nedeni, ekitap standartlarıyla ilgilidir. Ekitap okuma cihazlarının hafızaları sınırlı olduğundan, dosyalara ayırmakla ekitabın cihaz hafızasına küçük bölümler halinde, hızlıca yüklenmesi sağlanmaktadır. Böylece okuma deneyimi, tüm kitabın yüklenmesini bekleyerek kesintiye uğratılmamaktadır. Ayrıca bölümlendirme, istenen yerlerde (örneğin ithaf bölümü veya bölümler arasında tek sayfada birkaç satırlık alıntılar) "sayfa başı" ayrımı yaratmayı da sağlamaktadır. Sayfa başı, ekitap gibi belirli bir sayfa boyutuna bağlı olmadan, her boydaki ekrana akarak yerleşen bir "dinamik metin" standardında gerçekleştirlmesi özellikle zorlu bir iştir. Ekitap düzenlerken sayfa başı yaratmanın en pratik yolu, yeni bir metin dosyası yaratmaktır. Yeni metin dosyası okuma cihazında her zaman sayfa başı olarak ekrana gelecektir.
 • Resimler - kitapta kullanılacak tüm resimlerin daha sonra kullanılmak üzere yüklendiği bir klasördür. Resimler önce sol paneldeki resim ikonu tıklanarak bu klasöre yüklenir. Daha sonra ana paneldeki metin düzenleme alanında, araç kutusundaki "resim yerleştirme" ikonu kullanılarak metin içerisindeki yerlerine yerleştirilirler.

Kitabıma nasıl yeni bölüm ekleyebilirim?

Ekitap standardına göre, her bölüm için ayrı bir metin dosyası açılması tavsiye edilir. Eğer herhangi bir bölüm 300Kb'ı (yaklaşık 150,000 kelimeyi) aşıyorsa, o zaman bu bölümün iki ayrı dosyaya bölümlenmesi gerekecektir. Bu sınırlama, hafızası sınırlı olan e-ink (elektronik mürekkep) ekranlı okuma cihazlarında kullanım rahatlığını sağlamak için düşünülmüştür.

Sol panelin üstündeki araç kutusunda "Yeni Dosya" ikonu bulunmaktadır. Bu ikona tıklandığında o sırada düzenlenmekte olan metin dosyasından BİR SONRAYA bir boş metin dosyası eklenir. Eğer metin dosyalarının en başına bir dosya eklemek istiyorsanız Metin klasörünün dışında bir bölüme geçip (örneğin Meta Bilgi bölümüne) oradayken "Yeni Dosya" ikonuna tıklayın. O zaman yeni boş bir metin dosyası, en başa eklenecektir.

Yeni bir metin dosyası açmak, ekitapta bir sayfa başı yaratmak anlamına gelse de tek başına yeni bölüm açmak ve İçindekiler dizinine kayıt düşmek anlamına gelmez.
Benzer şekilde, bir bölüm başlığı satırını "Başlık" stillerinden biriyle formatlamak, İçindekiler dizinine bir bölüm veya alt-bölüm kaydı düşülmesini sağlasa da, bu satırın illa metin dosyasının başında olması gerekmez.
Çoğunluk uygulamada bölümlerin başlıkları, kendi metin dosyalarının en başında yer alır ve böylelikle okuma cihazlarında yeni sayfada açılırlar. Ancak farklı durumlar da olabilmektedir. Örneğin herhangi bir başlığı olmayan ama yeni sayfada açılması istenen "ithaf" bölümleri gibi veya çok uzun olduğu için bölümlenmek durumunda olup ikinci dosyanın başlık olmadan düz metinle başladığı durumlar gibi.

Kitabımın başına bir künye bölümü yazmalı mıyım?

Publitory, her kitabın başına otomatik olarak bir künye bölümü eklemektedir. Eğer kitap ücretsiz dağıtılıyorsa, bu künyede yazar adı, dosyanın oluşturulma zamanı, Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (UUID), ve Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives lisansı yer alır. Eğer kitap ücretli olarak satılıyorsa, yazar adı, dosyanın oluşturulma zamanı ve UUID dışında ayrıca satın alan üye bilgileriyle birlikte kopyalamaya karşı yasal uyarı metni de eklenmektedir.

Bunlar dışında yayınlanmak istenen bir bilgi yoksa ayrıca bir künye yazmaya gerek kalmamaktadır. Eğer varsa, her zaman yeni bir metin dosyası açarak buraya gerekli bilgileri yazabilirsiniz.

İçindekiler Dizini nasıl oluşuyor?

İçindekiler dizini, ekitap standardında bir navigasyon aracı olarak tanımlanmıştır. Her ekitap okuyucu, ekitap dosyasında tanımlanan bu yapıyı algılar ve kendi içindekiler navigasyon aracına bu bilgiyi yükler. Bu yolla kullanıcı her an cihazdaki içindekiler dizinini kullanarak kitabın ilgili bölümüne atlayabilir. Ekitap standardında bu özelliğin tanımlanmış olması nedeniyle ekitabın başına baskı kitaplarda olduğu gibi ayrıca bir "içindekiler dizini" yazmaya veya eklemeye gerek kalmamaktadır. Bununla birlikte bazı ekitaplarda, büyük olasılıkla okur alışkanlıklarını gözetmek adına kitabın başına bir "içindekiler dizini" metin olarak eklenmektedir.

Publitory'de içindekiler dizini metin içindeki "Başlık" stili ile formatlanmış paragraflar algılanarak otomatik olarak oluşturulmaktadır. Kullanılan başlık stillerinin seviyeleri algılanarak aynı hiyerarşi içindekiler dizinine yansıtılmaktadır. Bu açıdan, başlık stillerinden herhangi biriyle formatlanmış her paragraf metninin içindekiler dizinine kaydedileceğini ve ekitabı açan her cihazda kitabın içindekiler dizini navigasyon aracı olarak kullanılacağını unutmamak gerekir. Bir başlık satırı olduğundan emin olmadığınız ve içindekiler dizinine kaydetmek istemediğiniz hiçbir paragrafı "Başlık" stillerinden biriyle FORMATLAMAYIN.

Sol Paneldeki İçindekiler sekmesi, düzenlenen ekitapta algılanmış olan başlıklar itibariyle oluşturulmuş içindekiler dizinini göstermektedir. Bu dizindeki tüm likler aktftir. Bu nedenle, İçindekiler sekmesi, ekitaptaki başlıklandırma ve formatlamanın doğru yapılıp yapılmadını da gösterir ve sıkça test amaçlı kullanılır. Bu dizinde boş satırlar, hatalı formatlar veya kitap başlık ve ara başlıkların hiyerarşisine uymayan bir dizin yapısı varsa, ilgili yerlerdeki kodlamanın HTML editörü kullanılarak kontrol edilmesi gerekecektir. Bu dizindeki her hata, nihai ürüne yansıyacağından kitap yayınlanmadan önce mutlaka düzeltilmesi gerekir. Bu konudaki tüm sorunlarda Publitory destek ekibine başvurabilirsiniz.

Kapak resmi boyut ve özellikleri nasıl olmalıdır?

Kapak resmi spesifikasyonları boyut, çözünürlük ve dosya büyüklüğü açısından, Amazon, Apple, Google, Smashwords, Kobo gibi farklı ekitap kanalları arasında değişiklikler göstermektedir. Ayrıca, her geçen gün yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip yeni bir tablet cihazı piyasaya çıktığından ekitap kapak boyut ve kalite isterleri de artmaktadır. Öte yandan piyasada hala hafıza kısıtları nedeniyle bu kadar büyük kapak görseli dosyasını açmaya yetmeyecek oldukça yüksek sayıda ekitap okuma cihazı mevcuttur.

Publitory, kapak görseli için jpeg veya png formatlı, 2:3 orantılı (boyu eninin 1.5 katı), 72dpi (dots per inch) çözünürlüklü görselleri önermektedir. Bazı küçük okuma cihazlarında çakılmaları önlemek için görsel boyutunu en fazla 1000 x 1500 pixel ebatlarında yapmakta yarar vardır. Ancak kapak tasarımcıları, ilerki tarihlerde kitabın baskı sürümünün de yapılabileceğini ve artan tablet ekran kalitesi ihtiyaçlarını dikkate alarak kapak görselinin orijinalini 3200 x 4800 pixel boyutlarında ve 300dpi çözünürlüğünde çalışmalı, bu orijinalden ihtiyaca göre Publitory için 1000 x 1500, başka kanallar için de 1600 x 2400 boyutlarında küçültülmüş kopyalar üreterek kullanmalıdır.

Dipnotları nasıl oluşturabilirim?

Publitory'de dipnotlar "markdown" adı verilen bir kodlama yöntemiyle oluşturulmaktadır. Buna göre, metnin ilgili yerine dipnot imi ve ayrı bir paragrafa da ayrı bir bir kod dizini ile açıklaması yazılmakta, ekitap EPub formatında derlenirken bunlar karşılıklı linklenmiş olarak oluşturulmaktadır. Bu nedenle, metninizde yoğun olarak dipnotlarla çalışıyorsanız, sık sık "Epub İndir" seçeneğiyle nihai ekitap dosyasını derleyip ekitap cihazı veya okuma yazılımında test etmenizde yarar vardır.

Dipnot markdown kodlaması şöyle yapılmaktadır: dipnot numarası, köşeli parantez arasına alınarak ve "şapka" imi ile öncellenmektedir. Örneğin, 1 numaralı dipnotu yazmak için [^1] yazılır. Metinde bu kodla görülen dipnot, ekitap derlendiğinde 1 yazılı bir link olarak görülecek ve tıklanabilecektir.

Dipnot açıklaması ise ayrı bir paragraf olarak herhangi bir yere yazılabilmektedir. Bu paragrafın başında ise aynı numarayla [^1]: yazılmaktadır (iki nokta üstüste işaretini unutmadan!). Derleme sürecinde, bu açıklama paragrafı metinden kaldırılır ve kitabın en sonunda oluşturulan dipnotlar dizisi içerisinde, başında geriye linkli dipnot numarası olmak üzere kendi sırasında yerleştirilir. Dipnot imi ile dipnot metni başındaki linkleri birbirine yönlendirilmiştir. Aşağıdaki örnek, Publitory'de metin düzenlerken 5 numaralı bir dipnotun nasıl ekleneceğini göstermektedir:

- - - - Örnek - - - -
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus rhoncus ac mauris ut posuere. Dipnot işareti sağda görüldüğü gibidir. [^5].

[^5]: Bu da dipnotun açıklama metnidir. Tek başına ayrı bir paragraf olarak yazılmalıdır. Dipnot açıklama metnin nerede yer aldığının önemi yoktur, e-kitabın derlenmesi esnasında metinden kaldırılacak ve e-kitabın en sonunda dipnotlar listesinde yer alacaktır. Dipnot açıklama simgesinde iki nokta üst üste (:) ve sonrasında bir boşluk yer almalıdır.
- - - - -

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License