Hakkımızda

Hakkımızda

Publitory, kendi eserlerini doğrudan yayımlamak isteyen özyayıncıları, çeşitli yayımcılık hizmetleri sağlayan freelance uzmanlar ve okurlarıyla buluşturmayı amaçlayan, onlara eserlerini satabilecekleri bir online dükkan sağlayan, elektronik veya basılı ortamdaki kitaplarını başka perakende kanallara dağıtımını üstlenen bir platformdur. Publitory bir yayınevi değildir. Bağımsız yazarların telif haklarını devralmaz, münhasır herhangi bir hak talebinde bulunmaz, eserin kontrolünü, yayın ve tanıtım sorumluluğunu özyayıncı yazara bırakarak sadece platform hizmeti görür.
Yurtdışında "self-publishing" olarak adlandırılan bu yeni sektör, eserlerinin yayıncılığını kendileri üstlenmek isteyen bağımsız yazarların gerek e-kitap yayınını gerekse basılı kitap yayımını kapsayacak şekilde gelişmiş, özellikle de e-kitap okuyucu cihaz ve uygulamalarının yaygınlaşmasıyla yazarların okurlarına doğrudan ve aracısız erişebilmesinin yolunu açmıştır.

Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ulusal ISBN Ajansı, son yıllarda gerçek kişilerin "Yazar Yayımcı" kategorisinde yayımcı kaydı başvurularını kabul etmekte ve bağımsız yazarların eserlerine uluslararası ISBN numarası tahsis etmektedir. Bağımsız "yayımcı yazarlar" için bu işlemler internet üzerinden yapılabilmekte olup, online ve ücretsizdir. Böylelikle, bağımsız yazarların özyayıncılık alanı Türkiye'de de resmiyet kazanmıştır.

2014 yılından beri yurtdışında faaliyet gösteren Publitory, Türkiye'de yeni gelişmeye başlayan bu sektörde platform hizmeti sağlamak üzere 21.12.2020 tarihinde Publitory Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi olarak kuruluşunu tamamlamış ve faaliyete geçmiştir.

İletişim:
Caferağa Mahallesi,
General Asım Gündüz Caddesi,
Bahariye Plaza 62/41
34710 Kadıköy İstanbul
moc.yrotilbup|ketsed#moc.yrotilbup|ketsed

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License